ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

Safe Work Australia ܡܛܘܼܘܸܪܹܐ ܝܢܵܐ ܡܗܲܕܝܵܢܘܼܬܵܐ ܠܸܣܢܵܕܵܐ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܿܕܵܝܹ̈ܐ ܕܦܲܪܡܝܼܠܗܘܿܢ ܘܵܠܝܵܬܲܝܗ̈ܝ ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܕܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܩܸܢܛܹ̈ܐ ܡܘܼܒܪܸܝܹܐ ܒܝܲܕ COVID-19.

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ swa.gov.au/coronavirus