ܒܸܣܢܝܼܣ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܘܿܗܿ ܡܼܢ ܥܲܠ ܡܲܐܣܲܝܬܵܐ 2021 \ 2020، ܣܢܵܕܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܘܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ، ܘܩܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹ̈ܐ ܘܡܵܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ.