ܒܸܣܢܝܼܣ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܘܿܗܿ ܡܼܢ ܥܲܠ ܡܲܐܣܲܝܬܵܐ 2022 \ 2021، ܣܢܵܕܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܘܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ، ܘܩܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹ̈ܐ ܘܡܵܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ.