ግለሰብና የቤተሰብ አባላት

የጡሮታ ሱፐርአኑዌሽንን ቀድሞ ማውጣት

ለሚፈቀድላቸው ግለሰቦች እና ለሚፈቀድላቸው ጊዜያዊ ነዋሪዎች ማመልከት የሚችሉት ኦንላይን መስመር በ myGov አድርጎ እስከ $10,000 ዶላር ከጥጡታ ሱፐራኑዌሽን ከቀን 1 ሐምሌ/July 2020 ዓ.ም ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ።

ከቀን 1 ሐምሌ/July 2020 እስከ 24 መስከረም/September 2020 ዓ.ም ባለው ጊዜ ግለሰቦች በበለጠ እስከ $10,000 ዶላይ ማግኘት ይችሉ ይሆናል።

ያለዎትን ሱፐር ቀደም ብሎ መጠቀሙ በሚኖርዎት ሱፐር ሚዛናዊ መጠን ችግር እንደሚያመጣና ለወደፊት ባለዎት የጡሮታ ገቢ መጠን ላይ ችግር ሊያስከስት ይችል ይሆናል። ያለዎትን ሱፐር ቀደም ብሎ ለማውጣት ከማመልከትዎ በፊት የፋይናሻል ባለሙያን ምክር ግምት ውስጥ ማስገባት። .

ስለ ሱፐርን አስቀድሞ ማውጣት የበለጠ መረጃ ብበድረገጽ፡ www.ato.gov.au/coronavirus ላይ ይገኛል ወይም ከአውስትራሊያ መገበሪያ ቢሮ (ATO) ጋር መነጋገር ከፈለጉ፤ ለትርጉምና አስተርጓሚ አገልግሎት (TIS National) በስልክ 13 14 50 አድርጎ መደወል።

ማስወጣት የለም

በአስተዳደር ግዛት እና በተሪቶርይ መንግሥታት መባረሩ  ለስድስተ ወራት እንዲቆይ ተደርጓል። የንብረት ባለንብረቶችና ተከራዮች ስለ አጭር ጊዜ ኩንትራት ስምምነት እንዲነጋገሩ ይደገፋል። እርስዎን ከሚወክል አስተዳደር ግዛት ወይም ተሪቶርይ መንግሥት ጋር ለበለጠ ዝርዝር መረጃ ማጣራት።

ለጡረተኞች አነስተኛ መጠን ለማውጣት ምርጫዎች

አነስተኛ መጠን ማውጣት ፍላጎት ላላቸው ጡሮተኞችና እና ተመሳሳይ ምርት ላላቸውና የገቢ መጠናቸው በ 50% እጂ የቀነሰ አካውንት ላላቸው በ2019-20 እና 2020-21 ዓ.ም ባለው ጊዜ ለመርዳት በ COVID-19 ወረርሽን ሳቢያ ተገቢ የሆነ ኪሳራና በፋይናሻል ገብያዎች የተዳከሙትን መርዳት ይሆናል።

የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ፡ www.ato.gov.au/drawdown ላይ ገብቶ ማየት።

የአሰራር ዘዴ ደህንነትና ተገቢነት ስለመጠበቅ

ከ COVID-19 ቫይረስ እና ሌሎች ማጭበርበሮች ጋር ያተኮረ በአውስትራሊያኖች ላይ በታላቅ ቁጥር እንደጨመረ ነው። ስለ ኢሜል፤ SMS ወይም በስልክ ጥሪ ማጭበበሪያዎች ወይም አጠራጣሪዎች ጋር ግንኙነት ስለማድረግ ካሰቡ መጀመሪያ ከእኛ ጋር ማጣራት።

የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ፡ www.ato.gov.au/scams ላይ ገብቶ ማየት።

የርስዎ ግብር/ታክስ ወይም የጡሮታ/ሱፐር መረጃ ተሰርቆ ከሆነ ወይም ያለርዎ ፈቃድ ስለመጠቀሙ ካሳሰብዎት ማድረግ ያለብዎት:

  • የርስዎን myGov አካውንት ማየትና ያለዎት ዝርዝር መረጃ አሁንም ትክክልኛ ስለመሆኑ እርግጠኛ መሆን
  • የርስዎን ግብር/ታክስ መለያ ለመከላከል ለሚረዳው ለእኛ ደንበኛ ማንነት መለያ ድጋፍ ማእከልን በስልክ1800 467 033 አድርጎ ማነጋገር። 

እንዲሁም እርስዎና ግለሰብ ወይም ንግድ ሥራዎት በትክክለኛ ነገር ላይ እንደማይካሄድ ለእኛ ማሳወቅ ይችላሉ፤ በድረገጽ፡ www.ato.gov.au/tipoff

የመንግሥት ክፍያዎችና አገልግሎቶች

የሴንተርሊንክ ክፍያን የሚያገኙ ከሆነም የአገልግሎቶች አውስትራሊያ ገንዘባዊ እርዳታ ሊያቀርብልዎት ይችላል። ወደ አገልግሎት ማእከል መሄድ አያስፈልግም። በእኛ በራስ-አገልግሎት ምርጫ ለመጠቀም ይችላሉ። እንዲሁም የማሕበራዊ ሰራተኛ መጠቀም ይችላሉ። ቀደም ሲል ደንበኛ ከነበሩ በኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ምክንያት በእኛ ክፍያዎች እና አልግሎቶች ላይ ለውጦች አሉ። በተለያዩ ቋንቋዎች የበለጠ መረጃ ለማግኘት በድረገጽ፡ servicesaustralia.gov.au/covid19 ላይ ገብቶ ማየት። 

​​​​​