ንግድ ሥራዎች

የሥራ ቀጣይ ጊዜ መራዘም/JobKeeper Extension

በመጀመሪያ እስከ ቀን 27 መስከረም/September 2020 ዓ.ም የሚካሄደው የሥራ ቀጣይ ክፍያ ለሚፈቀድላቸው የንግድ ሥራዎች (በራስ የመቀጠርን ያካተተ) እና እስከ ቀን 28 መጋቢት/March 2021 ዓ.ም አትራፊ ላልሆኑ በቀጣይነት እንደሚቀርብ ነው።

ስለሚመጡት ለውጦች አጭር መግለጫ ለማግኘት እባክዎ በድረገጽ ላይ ማየት፡ treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension

ሥራ ቀጣይ ክፍያ

የመንግሥት ሥራ ቀጣይ ክፍያ ጊዜያዊ የድጎማ ክፍያ ሲሆን በኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ሳቢያ ችግር ለደረሰባቸው የንግድ ሥራዎች ጊዜያዊ የሚሰጥጥ ክፍያ ነው።

የሚፈቀድላቸው ቀጣሪዎች፤ የግል ነጋዴዎች እና ሌሎች ማግኘት የሚችሉት ፈቃድ ላላቸው ተቀጣሪዎች የሥራ ቀጣይ ክፍያዎችን ማመልከት ይችላሉ። ይህ ክፍያ በ ATO በኩል የሚሰጠው ለቀጣሪው በቅድሚያ በየወሩ ይሆናል።

የንግድ ሥራዎች ለሥራ ቀጣይ ክፍያ በ ATO's የንግድ ሥራ መግቢያ/Business Portal በኩል መመዝገብ ይችላሉ። የራስዎ ንግድ ወይም በግብር ታክስ ወይም በ BAS ድርጅት የተመዘገበ ከሆኑ በሆት ላይን መስመር myGov መጠቀም ነው። ’

በአሁን ላይ ስላለ የሥራ ቀጣይ ክፍያ ድጋፍ እና እርዳታ አቅርቦት መረጃ ለማግኘት በድረገጽ www.ato.gov.au/JobKeeper ላይ ገብቶ ማየት።  .

የፍጆታ ክፍያንና ደመወዝን ለመክፈል በጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴን ስለማረጋገጥ

ለሚፈቀድላቸው የንግድ ሥራዎችና አትራፊ ላልሆኑ (NFP) ድርጅቶች ለተቀጠሩ ሰራተኞች ከ$20,000 እስከ $100,000 በጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴ ማግኘት ሲችሉ ይህም የእንቅስቃሴ ገቢ መጠን መግለጫ ጽሁፍ እስከ መስከረም/ September 2020 ዓ.ም በየሶስት ወሩ በማስገባት ይሆናል።

የበለጠ ለማግኘት:

ለሙያ ስልጠና ተማሪና አሰልጣኞች

የአስትራሊያን በሙያ ብቃት ያለው ሥራ ቡድን በቀጣይነት ለማጠናከር መንግሥት እየረዳ ስለሆነ ታዲያ ፈቃድ ላላቸው የንግድ ሥራዎች ለሙያ ስልጠና ተማሪዎች እና አሰልጣኞች ለማስቀጠል ደመወዝ ከመቶ 50 እጅ ደመወዝ መደጎሚያ እስከ $21,000 ዶላር በማቅረብ ይሆናል።

የበለጠ መረጃ ለማግኘት:

ዱቤና ብድር

አዲስ ኮሮና ቫይረስ SME ዋስትና አሰራር ዘዴ ማለት በመጪው ወራት ላይ እርስዎን ለመርዳት ከተሳታፊ የሆኑ አበዳሪዎች ተጨማሪ ብድር ማግኘት ይችሉ ይሆናል።

በሥራ ካፒታል ወጪ የሚጠቅም አዲስ ደህንነቱ ላልተጠበቀ ብድሮች መንግሥት ከመቶ 50 እጅ ለSME አበዳሪዎች በመስጠት ዋስትና ያቀርባል።

እንዲሁም ሃላፊነት ካለው የማበደር ግዴታ በአበዳሪው አሁን ላሉት ትናንሽ የንግድ ሥራ ደንበኞች ዱቤ ስለማቅረብ መንግሥት ነጻ አድርጎታል።

ይህ ነጻ የመሆን ለስድስት ወራት እንደሆነና ከንግድ ሥራ ጋር ለተዛመዱ ማንኛውም ብድር ሲሆን፤ በዚህ የሚካተት አዲስ ብድር፤ በብድር መጠን የጨመረ እና የብድር መቀያየርና እንደገና ማቀናጀት ይሆናል።

ክልሎችንና ክፍሎችን ስለመርዳት

በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ ችግር ላጋጠማቸው ማህበረሰባት፤ ክልሎችና ኢንዱስትሪዎች ለመርዳት መንግሥት $1 ሚሊዮን ዶላር አቀናጅቷል። እነዚህ የገንዘብ እርዳታዎች የሚቀርቡት በወረርሽኝ ጊዜ እርዳታዎችን በመስጠት ለችግሩ ማገገሚያ እንዲረዳ ነው። በተጨማሪም፤ መንግሥት ለእኛ አየር መንገድ ኢንዱስትሪ እስከ $715 ሚሊዮን ዶላር በማቅረብ ይረዳል።

በርስዎ ንግድ ሥራ ላይ ገንዘብ ማውጣት

ለፈጣን ንብረት ኪሳራ መነሻ ገንዘብ ከ $30,000 እስከ $150,000 የጨመረ ሲሆን ይህም ለንግድ ሥራዎች በዓመት የሚያገኙት ከ $500 ሚሊዮን በታች ለወረደ።

አዲስ መሳሪያ ለግምጃ ቤት ወይም ሌላ የተጠቀመበትን ትራክቶር አሁን ቢገዙም የርስዎ ድርጅት ሊጠቀም ይችላል ይህም እስከ ቀን 31 ታህሳስ/December 2020 ዓ.ም ድረስ የፈጣን ንብረት ኪሳራ መነሻ ገንዘብ  ስለሚጨምር ነው።

ፈጣን በሆነ የዋጋ መውረድ ቅናሽ ለሚፈቀድላቸው ንግድ ሥራዎች የሚቀርበው ለ15-ወራት የኢንቨስትመን ማበረታቻ ድጋፍ ያገኛሉ።

ለበለጠ መረጃ:

Instant asset write-off for eligible businesses

Backing business investment – accelerated depreciation

እንዲሁም ለሚከተልው ማየት: