ትምህርት

የኮቪድ/COVID-19.ስርጭትን ለማዳከም በምንሠራበት ጊዜ ለተማሪዎች፤ ወላጆች እና ለትምህርት አቅራቢዎች ተጨማሪ ድጋፍ ይቀርባል።