ጤና

ስለጤና መረጃ

ከባድ የበሽታ ምልክት ካለብዎት እንደ የነተንፈስ ችግር የመሰለ፤ እባክዎ 000 በመደወል አስቸኳይ የህክምና እርዳታ ማግኘት።

በኮሮና ቫይረስ ምልክቶች ላይ የሚካተት:

 • ትኩሳት
 • መሳል
 • የጕሮሮ ህመም
 • የትንፋሽ እጥረት

ሊካተቱ የሚችሉ ሌሎች የበሽታ ምልክቶች እንድ በአፍንጫ ፈሳሽ፤ እራስ ምታት፤ የጅማትና መገናኛ ህመም፤ ማቅለሽለሽ፤ ተቅማጥ፤ ማስታወክ፤ የማሽተት ስሜት ማጣት፤ የጣእምን ስሜት መቀየር፤ የምግብ ፍላጎት ማጣትና የድካም መንፈስ ይሆናል።

ከታመሙና ኮሮና ቫይረስ ሊኖርብኛል የሚል አስተሳሰብ ካለዎት የህክምና እርዳታ ያስፈልግዎታል።

በበለጠ መረጃ ለአገር አቀፍ ኮሮና ቫይረስ ሆትላይን መስመር በስልክ 1800 020 080 መደወል። በራስዎ ቋንቋ የአስተርጓሚ እርዳታ ከፈለጉ፤ እባክዎ በስልክ 131 450 ይደውሉ።

ሰዎች ደህንነታቸውን ለመጠበቅና በማህበረሰቡ ውስጥ ስለሚከሰት ችግር ለመቀነስ የሚረዳ ከእንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋ/languages other than English የተለያየ መረጃ በጤና ጥበቃ መምሪያ ድረገጽ/Department of Health’s website ውስጥ ይገኛል።

በበለጠ ቋንቋ መገልገያ ምንጮችን ማግኘት የሚቻለው በድረገጽ፡ www.sbs.com.au/language/coronavirus

የኮቪድ/COVID-19 ምርመራና ህክምና

ምንም እንኳን ቪዛ ባይኖርዎትም ወይም ምን ዓይነት ቪዛ እንዳለዎ እርግረኛ ባይሆኑም፤ የህዝባዊ ጤና ጥበቃ መመሪያዎችን መከተል አለብዎት። ደህና ካልሆኑና የበሽታው ምልክቶች ካለብዎት፤ ማእከላዊ ቢሆንም ህክምና ማግኘት እንዳለብዎትና ለኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ ምርመራ ማካሄድ አለብዎት።

በአቅራቢያዎ ያለን ኮቪድ-19 የመተንፈሻ ክሊኒክ/COVID-19 respiratory clinic ማግኘት።

ደህንነትን መጠበቅ

 • ሁልጊዜ ጥሩ ንጽህና ሃይጂን ማካሄድ፤ እጆችዎን ለ 20 ደቂቃዎች የሚሆን በሳሚናና ውሃ አድርጎ መታጠብ፤ በሚስሉበት ጊዜ መሸፈን፤ ለእርስዎ ዓይኖች፤ አፍንጫ እና አፍ አለመንካት።
 • ከቤትዎ በሚወጡበት ጊዜ ያለዎትን ማሕበራዊ እርቀት ቢያንስ ለ 1.5 ሜትር መጠበቅ።
 • በአካል ሰላምታን ማስወገድ እንደ መጨባበጥ፤ መተቃቀፍና መሳሳም ያሉትን።
 • የህዝባዊ መጓጓዣን የሚጠቀሙ ከሆነ ተጨማሪ ጥንቃቄ ማድረግ።
 • የሰዎች ክምችትንና ህዝባዊ ስብሰባዎችን ማስወገድ።
 • በሚገባ መረጃን ማግኘት – ለሚታመኑ የባለስልጣኖችን መረጃ ብቻ መጠቀም። የ Coronavirus Australia ሞባይል አፕ/app ተጭኖ ማውጣት፤ ከዚያም ለ Coronavirus Australia WhatsApp service መምረጥ እንዲሁም ለወቅታዊ መረጃ በድረገጽ www.australia.gov.au ላይ ገብቶ ማየት።

በእድሜ አንጋፋ ለሆኑ ሰዎች የኮቪድ/COVID-19 እርዳታ መስመር

በእድሜ አንጋፋ የሆኑ የኮቪድ/Persons COVID-19 እርዳታ መስመር እድሚያቸው ትልቅ ለሆኑ አውስትራሊያውያን መረጃ፤ እርዳታ ወደሚያቀርብ ያገናኛል።

አንዳንድ በእድሜ አንጋፋ የሆኑ ሰዎች ለኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ በቀላሉ ይጋለጣሉ፤ ነገር ግን ባላቸው ሁኔታ መረጃን ለመጠቀም የሚችሉበት መንገድ ያላቸው የኢንተርኔት አቅርቦት ያነሰ ነው። በእድሜ አንጋፋ ለሆኑ ሰዎች በኮቪድ/COVID-19 የእርዳታ መስመር በኩል መረጃና ድጋፍ ይቀርብላቸዋል።

በእድሜ አንጋፋ የሆኑ አውስትራሊያውያን፤ ቤተሰባቸው፤ ጓደኞቻቸው እና ተንከባካቢዎች በነጻ ስልክ ጥሪ ለ1800 171 866 መደወል የሚችሉት:

 • ስለ የኮቪድ/COVID-19 እገዳዎችና ባላቸው ችግር ላይ ከሆነ ሰው ጋር ለመነጋገር ከፈለጉ
 • ብቸኝነት ከተሰማቸው ወይም ስለሚወዱት ሰው የሚያስጨንቃቸው ከሆነ
 • ለሆነ ሰው እንክብካቤ የሚያደርጉና አንዳንድ መረጃ ለማግኘት ወይም ከሆነ ሰው ጋር ለመነጋገር
 • በሚቀርብላቸው የሽማግሌ እንክብካቤ መስጫ አገልግሎቶች ስላለው ለውጥ እርዳታ ወይም ምክር ከፈለጉ
 • አዲስ እንክብካቤ መስጫ አገልግሎቶች ወይም ጠቃሚ አቅርቦቶች ለመጠቀም እንደ መገብየት ባሉት እርዳታ ከፈለጉ
 • ከአእምሮ መሳት ችግር ጋር በመኖር ስለራሳቸው፤ ጓደኛ ወይም ቤተሰብ አባል የሚያሳስባቸው ከሆነ
 • ለራሳቸው ወይም ለሆነ ሰው ለአንድ ጊዜ ወይም መደበኛ የሆነ ለደህንነት ማጣሪያ እንዲቀናጅ ለሚፈልጉ ይሆናል።

በእድሜ አንጋፋ የሆኑ አውስትራሊያውያን፤ ዘመዶቻቸው፤ ተንከባካቢዎች፤ ጓደኞች ወይም ድጋፍ አቅራቢዎች ማንኛውንም ለሚፈልጉት መረጃ ወይም አገልግሎቶች ለማግኘት በስልክ 1800 171 866 አድርገው ከሰኞ እስከ ዓርብ፤ ከጥዋቱ ሰዓት 8.30am እስከ ምሽቱ 6pm AEST ባለው ጊዜ መደወል ይችላሉ።

እውነታዊ ጽሁፍ ወረቀት