Безопасност и здраве при работа

Safe Work Australia са разработили насоки за подпомагане на стопанските организации и физическите лица да разберат задълженията си съгласно законите за безопасност и здраве при работа и да управляват рисковете, породени от COVID-19.

За повече информация отидете на swa.gov.au/coronavirus