Бизнес и финансова подкрепа

За стопанските организации, физическите лица и домакинствата е налична информация за финансовата подкрепа, както и за безопасността и здравето при работа.