Бизнес и финансова подкрепа

Налична е информация за Бюджет 2021/22, финансова подкрепа и здравословни и безопасни условия на труд за стопанските организации, както и за физическите лица и домакинствата.