домашно насилие

Трудните времена не оправдават по-тежките времена у дома. Ако Вие или някой, когото познавате, сте засегнати от домашно насилие или малтретиране, свържете се с 1800RESPECT на 1800 737 732 за безплатни, поверителни съвети и подкрепа. На разположение са по всяко време - както за жени, така и за мъже. Онлайн подкрепа е достъпна и на http://www.1800respect.org.au/