Физически лица и домакинства

Ранно освобождаване на пенсионните осигуровки

Правоимащите лица могат да кандидатстват онлайн чрез myGov за достъп до най-много $10 000 от пенсионните си осигуровки (superannuation) преди 31 декември 2020  г.

Ранният достъп до пенсионните Ви осигуровки ще повлияе върху баланса на осигуровките Ви, а може също да повлияе върху бъдещите Ви доходи при пенсиониране. Помислете дали да не потърсите финансова консултация преди да кандидатствате за предсрочно освобождаване на пенсионните осигуровки.

Научете повече за предсрочното освобождаване на пенсионните осигуровки на www.ato.gov.au/early-access или да говорите с ATO на Вашия език, обадете се на Преводаческата служба (TIS National) на 13 14 50.

Без изгонвания от квартирите

Изгонването от квартирите ще бъде временно задържано за шест месеца от правителствата на щатите и териториите. Собствениците и наемателите се насърчават да преговарят за краткосрочни споразумения. За повече подробности се обърнете към съответното щатско или териториално правителство.

Минимален процент на усвояване за пенсионерите

Изискването за минимално усвояване на пенсии по сметки и подобни продукти бе намалено с 50 % за финансовите години 2019-20 и 2020-21, за да се спомогне за намаляване на значителните загуби на финансовите пазари в резултат на пандемията от COVID-19.

За повече информация посетете www.ato.gov.au/drawdown

Плащането JobKeeper

Плащането JobKeeper подкрепя стопанските организации, значително засегнати от COVID-19, като помага относно разходите за заплати на служителите им, така че повече австралийци да могат да запазят работата си и да продължат да заработват доходи.

Вашият работодател ще Ви уведоми, ако възнамерява да поиска двуседмично плащане JobKeeper от Ваше име.

За информация посетете www.ato.gov.au/jobkeeper

Запазване на безопасността и справедливостта на системата

Наблюдава се значително увеличение на броя на  измамите, свързани с COVID-19, и други измами, чийто обект са австралийците. Ако мислите, че с Вас се е свързал някой измамник или имате подозрения относно имейл, SMS или телефонен разговор, първо се обърнете към нас.

Ако някога не сте сигурни дали съобщението от АТО е истинско, не отговаряйте. Обадете се на горещата линия срещу измами на ATO на 1800 008 540 или посетете www.ato.gov.au/scams.

Ако смятате, че някой е откраднал или злоупотребил с Вашата идентичност, можем да помогнем. Ние предоставяме информация, съвети и помощ, за да помогнем на данъкоплатците да установят наново своята данъчна идентичност.

Също така, ако чувствате, че даден човек или бизнес не върши това, което е правилно, можете да ни уведомите на www.ato.gov.au/tipoff.

Правителствени плащания и услуги

Services Australia може да са в състояние да Ви помогнат финансово, дори ако досега не сте получавали плащане от Centrelink. Не е необходимо да ходите в офис на Services Australia. Можете да използвате нашите опции за самообслужване. Можете също така да получите достъп до социален работник. Ако вече сте клиент, има промени в нашите плащания и услуги поради коронавирус (COVID-19). За повече информация на няколко езика отидете на servicesaustralia.gov.au/covid19