Физически лица и домакинства

Ранно освобождаване на пенсионните осигуровки

Правоимащите лица и временно пребиваващите лица, които отговарят на условията за допустимост, ще могат да кандидатстват онлайн чрез myGov за достъп до най-много $10 000 от пенсионните си осигуровки (superannuation) преди 1 юли 2020 г.

От 1 юли 2020 г. до 24 септември 2020 г. физическите лица ще могат да имат достъп до още $10 000.

Ранният достъп до пенсионните Ви осигуровки ще повлияе върху баланса на осигуровките Ви, а може също да повлияе върху бъдещите Ви доходи при пенсиониране. Помислете дали да не потърсите финансова консултация преди да кандидатствате за предсрочно освобождаване на пенсионните осигуровки.

Научете повече за предсрочното освобождаване на пенсионните осигуровки на www.ato.gov.au/coronavirus или ако желаете да говорите с ATO на Вашия език, обадете се на Преводаческата служба (TIS National) на 13 14 50.

Без изгонвания от квартирите

Изгонването от квартирите ще бъде временно задържано за шест месеца от правителствата на щатите и териториите. Собствениците и наемателите се насърчават да преговарят за краткосрочни споразумения. За повече подробности се обърнете към съответното щатско или териториално правителство.

Минимален процент на усвояване за пенсионерите

Изискването за минимално усвояване на пенсии по сметки и подобни продукти бе намалено с 50 % за финансовите години 2019-20 и 2020-21, за да се спомогне за намаляване на значителните загуби на финансовите пазари в резултат на пандемията от COVID-19,

За повече информация посетете www.ato.gov.au/drawdown

Запазване на безопасността и справедливостта на системата

Наблюдава се значително увеличение на броя на австралийците, които стават прицел на измами, свързани с COVID-19 и други такива. Ако мислите, че с Вас се е свързал някой измамник или имате подозрения относно имейл, SMS или телефонен разговор, първо се обърнете към нас.

За повече информация посетете www.ato.gov.au/scams.

Ако се безпокоите, че Вашата данъчна информация или данните за пенсионните Ви осигуровки са откраднати или използвани без Ваше разрешение, трябва:

  • Да проверите Вашия myGov акаунт, ако имате такъв, и да се уверите, че данните Ви са все още верни
  • Да се свържете с нашия център за поддръжка на самоличността на клиентите на 1800 467 033, за да Ви помогнем да защитите Вашата данъчна самоличност.

Също така, ако чувствате, че даден човек или бизнес не върши това, което е правилно, можете да ни уведомите на www.ato.gov.au/tipoff.

Правителствени плащания и услуги

Services Australia може да са в състояние да Ви помогнат финансово, дори ако досега не сте получавали плащане от Centrelink. Не е необходимо да ходите в офис на Services Australia. Можете да използвате нашите опции за самообслужване. Можете също така да получите достъп до социален работник. Ако вече сте клиент, има промени в нашите плащания и услуги поради коронавирус (COVID-19). За повече информация на няколко езика отидете на servicesaustralia.gov.au/covid19