Невярна и вярна информация за Коронавирус (COVID-19)

ИЗМИСЛИЦА: Можете да лекувате коронавируса с антибиотици или антималарийни лекарства

ФАКТ:  Все още няма ваксина или лечение за коронавируса.

Изследователите по света работят усилено за разработването на ваксина срещу вируса. Понастоящем няколко кандидати за ваксини са в клинични изпитвания. Въпреки това, ние не знаем колко дълго ще отнеме разработването на ваксина.

Изследователите също така проучват използването на нови и налични в момента лекарства, които могат да помогнат за лечението на коронавируса. Например, антивирусното лекарство, наречено Ремдесивир [remdesivir], е получило временно одобрение в Австралия за лечението на хора с тежка форма на КОВИД-19. Другите лекарства, които се изследват, включват лечения за артрит, малария и ХИВ. Тези лекарства няма да излекуват от коронавируса, но те могат да намалят броя на хората, които се заразяват с вируса и тежестта на случаите.

Затова е важно да се предпазите, като практикувате добра хигиена на ръцете и дишането, поддържате физическо дистанциране, да останете у дома си и да се тествате, ако не сте добре, и да носите маска, ако сте в зона със значително предаване на заразата в общността, особено когато е трудно да поддържате физическо дистанциране.

ИЗМИСЛИЦА: Децата са „супер разпространители“ на КОВИД-19

ФАКТ:  Макар и да е известно, че малките деца са „супер разпространители“ на микроби и зарази като цяло, като например за грип, сегашните доказателства за КОВИД-19 показват, че предаването от дете на дете в училищата е необичайно. Освен това няма данни никъде по света, които да показват, че основното разпространение на този вирус се е случило при малки деца. Въпреки че е възможно, доказателствата в момента показват, че децата не са супер разпространители на вируса, който причинява КОВИД-19.

ИЗМИСЛИЦА: Австралия не може да получи достатъчно медицинско оборудване и консумативи (вентилатори, маски, комплекти за тестване)

ФАКТ:  Австралия постигна голям успех в “изглаждането на кривата”, което означава, че избягнахме нарастващия натиск върху нашите болници.

Ние имаме достатъчно лични предпазни средства на разположение в Австралия, като се произвеждат още такива в Австралия и биват доставяни в Австралия през цялото време. Например, National Medical Stockpile [Националният медицински резерв] остава добре запасен и са поръчани повече от половин милиард маски за разсрочено доставяне до 2021 г.

Консултативните комисии към правителството на Австралия, включително Communicable Diseases Network Australia [Мрежата на Австралия по заразни болести] и Public Health Laboratory Network [Мрежата на лабораториите за обществено здраве], често се срещат, за да преоценят насоките относно изискванията за тестване за КОВИД-19, за да се гарантира, че се провеждат основни тестове в подкрепа на реакцията на общественото ни здравеопазване към пандемията от КОВИД-19.

ИЗМИСЛИЦА: Болниците в Австралия няма да могат да се справят с повишения наплив поради КОВИД-19

ФАКТ:  Австралия постигна голям успех в “изглаждането на кривата”, което означава, че избягнахме нарастващия натиск върху нашите болници. Австралия има здравна система от световна класа, която е в добра позиция да отговори на допълнителния наплив по време на пандемията от КОВИД-19, ако е необходимо. Това включва капацитета за допълнителни болнични легла, медицинско оборудване, доставки и медицински персонал чрез партньорство между австралийското правителство, правителствата на щатите и териториите, както и частния сектор в здравеопазването.

ИЗМИСЛИЦА: Двуседмично затваряне ще спре разпространението на КОВИД-19

ФАКТ:  Налагането на ограничения за две или три седмици, вдигането им след това и връщането към нормалния ни живот няма да спре разпространението на КОВИД-19.

Повечето хора с КОВИД-19 нямат никакви симптоми или имат само леки такива. Рискът от затваряне само за две седмици е, че хората с асимптоматичен КОВИД-19 могат несъзнателно да изложат други хора на вируса, когато всичко бъде отворено след ограниченията.

Най-добрият начин да се забави разпространението на КОВИД-19 е да практикувате добра хигиена на ръцете и дишането, да поддържате физическо дистанциране, да си останете у дома и да се тествате, ако се чувствате зле, и да носите маска, ако сте в зона на общностно предаване и физическото дистанциране не е възможно.

Нашите здравни експерти ще продължат да следят броя на новите случаи всеки ден в Австралия и къде се извършва предаването. След това те ще направят препоръки въз основа на доказателствата за някакви нови правила или ограничения, които трябва да бъдат приети. Бъдете в крак с текущите ограничения, като посещавате www.australia.gov.au.

ИЗМИСЛИЦА: Тестването на всички ще спре разпространението на коронавируса

ФАКТ:  Тестването не спира разпространението на вируса.

Един от основните стълбове в превенцията и контрола на КОВИД-19 е навременното, мащабно и точно диагностично тестване. Диагностичното тестване играе ключова роля за определяне на епидемиологията на заболяването, информиране на случаите и управление на контактите, и в крайна сметка - за намаляване на вирусното предаване.

Въпреки това, отрицателен тест за КОВИД-19 не означава, че не сте изложени на риск или не представлявате риск за другите. Можете да имате отрицателен резултат на тест за КОВИД-19, след като сте били изложени на SARS-CoV-2 (вирусът, който причинява КОВИД-19), но преди да развиете симптоми. Ето защо е толкова важно да практикувате добра хигиена и физическо дистанциране, и да си останете у дома, когато се чувствате зле. Тези действия, заедно с целенасоченото тестване, помагат да се предотврати предаването на КОВИД-19 и други инфекциозни заболявания, намалявайки търсенето към австралийската здравна система.

Успешното управление на общественото здраве при нарастващ брой случаи и огнища в даден регион изисква тестването да бъде внимателно целенасочено, за да се постигне точният баланс между поддържането на епидемичния контрол и защитата на устойчивостта на капацитета на лабораторията и на мястото за тестване.

Широко разпространеното тестване на австралийците, които не показват никакви симптоми (асимптоматични), категорично не се насърчава. Тази стратегия за тестване не е нито епидемиологично издържана, нито е икономически ефективен подход за идентифициране на предаването на болестта. Австралийското правителство признава, че тестването на асимптоматични случаи може да има роля в специфичен контекст за целите на контрола и следенето на болестта. Тези контексти включват условия на огнището, популации с по-висок риск от предаване в райони с ниска заболеваемост, популации със значително по-висок риск от експозиция, както и такива в условия с висок риск на предаване, които също така са уязвими към тежко заболяване, ако бъдат заразени.

Австралийското правителство продължава да препоръчва разработването на стратегии за тестване, включително програми за скрининг на работното място за асимптоматични хора, да се извършва след консултации със съответните органи на общественото здравеопазване и директорите на лабораториите. Целта е да се осигурят най-подходящите и ефективни подходи. За повече информация относно позицията на австралийското правителство по отношение на широко разпространено асимптоматично тестване, моля, вижте уебсайта на Министерството на здравеопазването.

ИЗМИСЛИЦА: Комплектите за тестване не са точни

ФАКТ:  В Австралия тестовете за КОВИД-19 са много точни. Всички методи за тестване, използвани в Австралия, са изцяло валидирани. Те продължават да бъдат внимателно наблюдавани от Therapeutic Goods Administration (TGA) [Администрацията по терапевтични стоки] и чрез задължително участие в програми за осигуряване на качеството, разработени специално за SARS-CoV-2 (вирусът, който причинява КОВИД-19).

В Австралия, лабораторното тестване за полимеразна верижна реакция (PCR) е златният стандартен тест, използван за диагностициране на остра SARS-CoV-2 инфекция в тялото Ви, и изисква вземане на респираторна проба за провеждане на теста. PCR тестовете са много чувствителни и откриват най-малките генетични фрагменти, които са специфични за SARS-CoV-2 в респираторна проба.

Всяка нова технология за тестване в Австралия изисква много внимателна оценка от страна на TGA, за да се гарантира качеството и надеждността на резултатите и да се даде възможност за нейното законно предлагане. За актуална информация относно тестовете на КОВИД-19, които са включени в Австралийския регистър на терапевтичните стоки, моля посетете уебсайта на TGA на адрес: www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia.

ИЗМИСЛИЦА: Коронавирусът е измама

ФАКТ: КОВИД-19 се причинява от коронавирус (SARS-CoV-2), който е част от голямо семейство вируси, които могат да доведат до респираторни инфекции както при хората, така и при животните. Тези инфекции могат да варират от простуда до по-сериозни заболявания. КОВИД-19 се разпространява между хората чрез капчици и замърсени повърхности.

В Австралия, Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL) [Референтната лаборатория за инфекциозни заболявания на Виктория] в Института за инфекции и имунитет “Питър Дохерти”, е първата лаборатория извън Китай, която изолира SARS-CoV-2. VIDRL сподели изолирания вирус с други австралийски лаборатории, Световната здравна организация и други страни, за да даде възможност за разработване, валидиране и проверка на диагностични тестове за КОВИД-19.

Австралия има щастието да бъде подкрепена от експертна мрежа от обществени и частни лаборатории по патология със способността и подходящата акредитация за откриване и потвърждаване на SARS-CoV-2. Способността на тези лаборатории да увеличат пропорционално капацитета за тестване е от съществено значение за успеха на Австралия в изглаждане на кривата и избягване на опустошителните нива на зараза, наблюдавани в други страни. Информация за броя на хората с КОВИД-19 и броя на смъртните случаи от болестта се събира в Австралия и по целия свят. Данните се публикуват ежедневно от Австралийското министерство на здравеопазването.

ИЗМИСЛИЦА: Маските са неефективни и/или несигурни

ФАКТ:  Маски, когато се използват с други предпазни мерки като добра хигиена, физическо дистанциране, както и оставането у дома и тестването, когато не сте добре, помагат да се забави разпространението на КОВИД-19.

Подобно на повечето респираторни вируси, SARS-CoV-2 (вирусът, който причинява КОВИД-19) се разпространява главно чрез капчици, съдържащи вирус, които се създават, когато заразен човек говори, кашли или киха. Разпространението може да става и чрез замърсени повърхности. Маска може да се използва от човек с респираторна вирусна инфекция, включително КОВИД-19, със или без симптоми, за защита на другите чрез намаляване на разпространението на заразени респираторни капчици. Маските се използват от здравни и социални работници, за да се предпазят, когато не са в състояние да поддържат физическо дистанциране от човек с респираторна инфекция, включително КОВИД-19.

Носенето на маска е само една стъпка в забавянето на разпространението на КОВИД-19 и не е заместител на други предпазни мерки. Важно е да продължите да практикувате добра хигиена на ръцете и дишането, физическо дистанциране, както и да си останете у дома и да се тествате, когато не се чувствате добре.

Няма доказателства, че носенето на маска е несигурно или че води до проблеми като липса на кислород. Доставчиците на здравни грижи са носили маски за продължителни периоди от време в продължение на много години без тези проблеми.

 

Редовно посещавайте този уебсайт, за да бъдете информирани за ключови развития в отговора на австралийското правителство на КОВИД-19.

SBS също разполага с набор от информация за КОВИД-19 на Вашия език. Можете също така да използвате приложения за мобилни телефони и разширения на браузъра, за да преведете правителствена информация. Потърсете такова, което отговаря на Вашите нужди.

За да получите достъп до допълнителна информация на английски език, посетете www.australia.gov.au.