Расизмът не е приемлив

Ако видите или бъдете подложени на расова дискриминация, тормоз или омраза, не се примирявайте с това, а се изкажете открито.

Ако Вие сте жертвата на расистко поведение

 • Ако сте нападнати или заплашени с насилие, свържете се с полицията.
  • При спешен случай или животозастрашаваща ситуация, обадете се на телефон 000 и поискайте да Ви свържат с полицията.
  • Ако се нуждаете от полицейска помощ, но няма непосредствена опасност, обадете се на Горещата телефонна линия за полицейска помощ 131 444 (Police Assistance Line).
 • Ако няма насилие и ако е безопасно да го правите, може да искате сами да се справите със ситуацията, като повдигнете въпроса директно с лицето или лицата, участващи в нея.
 • Ако директен контакт не разреши ситуацията или не се чувствате удобно да го правите, можете да се оплачете пред Австралийската комисия по правата на човека (AHRC).

Силата на минувачите

Когато хората, които стават свидетели на расизъм, се изкажат открито против него, това кара човекът, който е обект на расизъм, да се чувства подкрепен и може да накара лицето, което е расист, да преосмисли поведението си. Не се излагайте на риск. Но ако е безопасно да го направите, изкажете мнението си и подкрепете жертвата. Дори един обикновен жест може да бъде силен.

Ако видите расистко поведение, можете:

 • Да се изкажете открито — наречете го “расизъм”, нека извършителят знае, че това не е приемливо
 • Да подкрепите жертвата — застанете близо до човека, който е прицел на поведението, и го попитайте дали е добре  
 • Да вземете доказателства — запишете инцидента на телефона си, направете снимка на извършителя и го съобщете на властите

Австралийската комисия по правата на човека има съвети за случайни лица, станали свидетели на даден инцидент - вижте https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Расова дискриминация и Вашите права

В Австралия е против закона е да се прави публично нещо въз основа на расата, цвета на кожата, националния или етническия произход на лице или група хора, което вероятно ще ги обиди, оскърби, унижи или заплаши. Този вид поведение се класифицира като расова омраза.

Примерите за расова омраза могат да включват:

 • расистки обидни материали в интернет, включително електронни форуми, блогове, социални мрежи и сайтове за споделяне на видеоклипове
 • расистки обидни коментари или изображения във вестник, списание или друго издание, като листовка или рекламен лист
 • расистки обидни изказвания по време на обществен митинг
 • расистки оскърбителни коментари на обществено място, като магазин, работно място, парк, в обществен транспорт или в училище
 • расистки оскърбителни коментари по време на спортни събития от играчи, зрители, треньори или официални лица.

Законът има за цел постигането на баланс между правото на свободно общуване („свобода на словото“) и правото на живот без расова омраза. Някои действия може да не са против закона, ако „се правят разумно и добросъвестно“.

Расова дискриминация има тогава, когато към дадено лице се отнасят по-малко благоприятно отколкото към друго лице в подобна ситуация, поради неговата раса, цвят, потекло, национален или етнически произход, или статут на имигрант; например отказ да се даде жилище под наем на даден човек, тъй като е с определен расов произход или цвят на кожата.

Расовата дискриминация има и когато съществува правило или политика, които са едни и същи за всички, но имат несправедлив ефект върху хората от определена раса, цвят на кожата, потекло, национален или етнически произход, или имигрантски статут, напр. ако дадена стопанска организация каже, че служителите не трябва да носят шапки или друго покривало на главите си на работа, тъй като това вероятно ще има несправедлив ефект върху хора от някои расови/етнически принадлежности.

Ако сте подложени на расова дискриминация или омраза, можете да подадете жалба до Австралийската комисия по правата на човека. Процедурата по подаване на жалби е проста, безплатна и гъвкава.

За да подадете жалба до Австралийската комисия по правата на човека, посетете www.humanrights.gov.au/complaints 

Национална информационна служба

Националната информационна служба (NIS) на Австралийската комисия по правата на човека предоставя информация и сезирания на лица, организации и работодатели относно редица въпроси, свързани с правата на човека и дискриминацията. Тази услуга е безплатна и поверителна.

NIS може:

 • да Ви даде информация относно Вашите права и отговорности съгласно федералния закон за правата на човека и защита от дискриминацията
 • да обсъди с Вас дали можете да направите оплакване до Комисията или как законът може да се приложи към Вашата ситуация
 • да Ви даде информация как да подадете жалба, да отговорите на жалба или да се справите с конкретни проблеми, свързани с дискриминацията
 • да Ви насочи към друга организация, която може да е в състояние да Ви помогне

Моля, обърнете внимание, че NIS не може да предоставя правни съвети.

Можете да се свържете с NIS по някой от следните начини:

Преводаческа служба

Translating and Interpreting Service (TIS National) е преводаческа служба за хора, които не говорят английски език. По-голямата част от услугите на TIS National са безплатни за тези, които не говорят английски език.

Консултации и психично здраве

Съществува нова денонощна (24/7) служба за подкрепа, която е безплатна за всички австралийци и е специално предназначена да помага на хората в периода на пандемията от COVID-19.

Можете да получите достъп до службата за подкрепа на уебсайта https://coronavirus.beyondblue.org.au/

За подкрепа при личностни кризи и проблеми, свързани с психичното здраве, можете да се свържете по всяко време с Beyond Blue на тел. 1800 512 348 или Lifeline на тел. 13 11 14

Kids Helpline (Гореща линия за деца) е безплатна услуга за млади хора на възраст от 5 до 25 години. Деца, юноши и младежи могат да се обадят на тел. 1800 551 800 по всяко време.

Информационни бюлетини