Ваксини против COVID-19

Наличието на безопасни и ефективни ваксини против COVID-19 за всички в Австралия ще помогне да защитим Вас, Вашето семейство и Вашата общност от коронавируса.

Ваксините срещу COVID-19 ще бъдат безплатни за всички в Австралия, дори и да не сте австралийски гражданин или постоянно пребиваващ. Това включва хора без карта от Medicare, чуждестранни посетители, международни студенти, работници-мигранти и търсещи убежище.

За повече здравна информация на вашия език посетете:

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Информационни бюлетини