Визи и границата

Ограничения за пътуване

Въведена е забрана за пътуване, която не позволява на никакви хора, които не са австралийски граждани и не са със статут на пребиваващи, да влизат в Австралия.

Хората, освободени от забраната за пътуване, включват непосредствени членове на семейството на австралийски граждани и постоянно пребиваващи, включително съпрузи, непълнолетни лица, законни настойници и фактически партньори. След пристигането си в Австралия всички пътници са длъжни да преминат през 14-дневна карантина.

Информация за притежателите на временна виза

Притежателите на визи, които желаят да останат в Австралия след изтичане на срока на валидност на настоящата им виза, трябва да кандидатстват за допълнителна виза. Притежателите на визи трябва да проучат възможностите си за виза, за да намерят нова виза, която да отговаря на техните обстоятелства, и да проверят дали могат да кандидатстват за нея.

За повече информация относно ограниченията за пътуване и визите, посетете covid19.homeaffairs.gov.au