За физически лица и домакинства

Без изгонвания от квартирите

Изгонването от квартирите ще бъде временно задържано за шест месеца от правителствата на щатите и териториите. Собствениците и наемателите се насърчават да преговарят за краткосрочни споразумения. За повече подробности се обърнете към съответното щатско или териториално правителство.

Минимален процент на усвояване за пенсионерите

Изискването за минимално усвояване на пенсии по сметки и подобни продукти бе намалено с 50 % за финансовите години 2019-20 и 2020-21, за да се спомогне за намаляване на значителните загуби на финансовите пазари в резултат на пандемията от COVID-19.

За повече информация посетете www.ato.gov.au/drawdown

Плащането JobKeeper

Плащането JobKeeper от Правителството беше временна субсидия за стопански организации, които са засегнати в значителна степен от коронавируса (COVID-19).

Отговарящите на условията работодатели, еднолични търговци и други лица можеха да кандидатстват за получаване на плащания JobKeeper за техни отговарящи на условията служители. Сумите се изплащаха на работодателя в просрочие всеки месец от АТО.

Стопанските организации можеха да се запишат за плащането JobKeeper чрез Бизнес Портала на ATO, в онлайн услугите на ATO, като използват myGov - ако бяха еднолични търговци, или чрез регистриран данъчен или BAS агент.

За информация относно плащането JobKeeper отидете на  www.ato.gov.au/JobKeeper.

Кредит за наемане на служители JobMaker Hiring Credit

Схемата за кредит за наемане на служители е стимул за стопанските организации да наемат допълнително млади хора, търсещи работа, на възраст между 16 и 35 години.

Отговарящите на условията работодатели могат да получат достъп до плащания по JobMaker Hiring Credit за всеки подходящ допълнителен служител, който наемат между 7 октомври 2020 г. и 6 октомври 2021 г.

Вижте www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit за повече информация

Запазване на безопасността и справедливостта на системата

Внимавайте за измами, които се опитват да Ви подлъжат да платите пари или да предоставите личната си информация.

Измамниците често се преструват, че са от доверени организации, като Австралийското данъчно министерство (ATO). Ако някога не сте сигурни дали съобщението от АТО е истинско, не отговаряйте. Можете да се обадите на Горещата линия за измами на ATO на 1800 008 540 или да посетите www.ato.gov.au/scams за допълнителна информация.

Правителствени плащания и услуги

Services Australia може да са в състояние да Ви помогнат финансово, дори ако досега не сте получавали плащане от Centrelink. Не е необходимо да ходите в офис на Services Australia. Можете да използвате нашите опции за самообслужване. Можете също така да получите достъп до социален работник. Ако вече сте клиент, има промени в нашите плащания и услуги поради коронавирус (COVID-19). За повече информация на няколко езика отидете на servicesaustralia.gov.au/covid19