Здраве

Здравна информация

Ако имате сериозни симптоми като затруднено дишане, моля обадете се на 000 за спешна медицинска помощ.

Симптомите на коронавируса включват:

 • повишена температура
 • кашлица
 • възпалено гърло
 • недостиг на въздух.

Други симптоми могат да включват хрема, главоболие, мускулни или ставни болки, гадене, диария, повръщане, загуба на обоняние, променен вкус, загуба на апетит и умора.

Ако сте болни и мислите, че може да имате коронавирус, потърсете медицинска помощ.

За повече информация можете да се обадите на Горещата национална линия за коронавирус на 1800 020 080. Ако се нуждаете от помощта на преводач на Вашия език, моля обадете се на 131 450.

Уебсайтът на Министерството на здравеопазването разполага с набор от информация, достъпна на езици, различни от английски, за да се помогне на хората да останат в безопасност и се сведат до минимум рисковете за общността.

Допълнителни информационни материали на Вашия език можете да намерите на www.sbs.com.au/language/coronavirus.

COVID-19 — тестване и лечение

Дори ако нямате виза или не сте сигурни за визовия си статут, трябва да следвате насоките за общественото здраве. Ако не се чувствате добре и имате симптоми, без значение колко леки, трябва да потърсите медицинска помощ и да бъдете тествани за COVID-19.

Намерете най-близката до Вас респираторна клиника за COVID-19.

Останете в безопасност

 • Винаги упражнявайте добра хигиена, мийте ръцете си в продължение на 20 секунди със сапун и вода, покривайте устата си когато кашляте, избягвайте да докосвате очите, носа и устата си.
 • Поддържайте физическо разстояние от поне 1,5 метра, когато сте извън дома си.
 • Избягвайте физически контакти при поздрав, като ръкостискания, прегръдки и целувки.
 • Полагайте допълнителни грижи, ако използвате обществен транспорт.
 • Избягвайте тълпи и големи обществени събирания.
 • Бъдете добре информирани – използвайте само надеждна официална информация. Изтеглете приложението за мобилен телефон Coronavirus Australia, абонирайте се за услугата Coronavirus Australia WhatsApp service и посетете www.australia.gov.au за най-новата информация.

Гореща телефонна линия за възрастни лица по време на COVID-19

Горещата телефонна линия за възрастни лица по време на COVID-19 информира, поддържа и свързва възрастните австралийци.

Някои възрастни хора са уязвими по отношение на COVID-19, но са по-малко свързани с интернет и се нуждаят от начини за достъп до информация относно своите обстоятелства. Горещата телефонна линия за възрастни лица по време на COVID-19 предоставя информация и подкрепа.

Възрастните австралийци, техните семейства, приятели и лицата, които се грижат за тях, могат да се обадят безплатно на 1800 171 866, ако:

 • биха искали да разговарят с някой за ограниченията във връзка с COVID-19 и неговото въздействие върху тях
 • се чувстват самотни или се притесняват за любим човек
 • се грижат за някого и се нуждаят от известна информация или от някой, с когото да разговарят
 • се нуждаят от помощ или съвет за смяна на доставчика на грижи за възрастни хора, който ги обслужва
 • се нуждаят от помощ за достъп до нови услуги за грижи или основни доставки, като например пазаруване
 • са загрижени за себе си, приятел или член на семейството, който има деменция
 • биха искали да организират еднократен или редовен преглед относно благосъстоянието си или това на някой друг

Възрастните австралийци, техните роднини, лицата, които се грижат за тях, приятелите или поддръжници им могат да се обадят на 1800 171 866 между 8:30 и 18:00 часа AEST през делничните дни за всякаква информация или услуги, от които може да се нуждаят.

Информационни бюлетини