Nasilje u porodici

Teška vremena ne opravdavaju još teža vremena kod kuće. Ako ste vi ili neko koga poznajete pogođeni porodičnim nasiljem ili zlostavljanjem, kontaktirajte 1800RESPECT na 1800 737 732 za besplatne, povjerljive savjete i podršku. Na raspolaganju u bilo koje vrijeme, za žene i muškarce. Podrška putem interneta na raspolaganju je i na http://www.1800respect.org.au/