Rasizam je neprihvatljiv

Ako vidite ili osjetite rasnu diskriminaciju, uznemiravanje ili mržnju, nemojte da se pomiriti sa tim; recite to.

Ako ste žrtva rasističkog ponašanja

 • Ako ste napadnuti ili vam se prijeti nasiljem, obratite se policiji.
  • U situacijama koje su hitne ili opasne po život, nazovite Triple Zero (000) i tražite policiju.
  • Ako vam je potrebna policijska pomoć, ali nema trenutne opasnosti, nazovite liniju za pomoć policije (Police Assistance Line) (131 444).
 • Ako nema nasilja i ako se to može uraditi na siguran način, možete i sami pokušati riješiti tu situaciju direktno sa osobom ili ljudima koji su uključeni u to.
 • Ako se situacija ne riješi u direktnom kontaktu ili vam nije ugodno da to uradite, možete se žaliti Australijskoj komisiji za ljudska prava (Australian Human Rights Commission) (AHRC).

Snaga posmatrača

Kad se ljudi koji su svjedoci rasizma izjašnjavaju protiv toga, to daje osobi prema kojoj se vrši rasizam osjećaj podrške i može navesti osobu koja je rasist da preispita svoje ponašanje. Ne dovodite sebe u rizik. Ali ako je sigurno, recite to i stanite uz žrtvu. Čak i jednostavna gesta može imati jak učinak.

Ako vidite rasističko ponašanje, možete:

 • To reći — nazvati to rasizmom, reći počinitelju da je to neprihvatljivo
 • Pružiti podršku žrtvi — stati uz osobu koja je napadnuta i pitati ju je li dobro  
 • Uzeti dokaze — snimiti incident svojim telefonom, uslikati počinitelja i prijaviti ga vlastima

Australijska komisija za ljudska prava ima savjete za posmatrače, za to posjetite https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Rasna diskriminacija i vaša prava

U Australiji je protuzakonito da se javno radi nešto na osnovu rase, boje kože, nacionalnog ili etničkog porijekla neke osobe ili grupe ljudi, što bi lako moglo povrijediti, uvrijediti, poniziti ili zastrašiti. Ova vrsta ponašanja smatra se rasnom mržnjom.

Primjeri rasne mržnje mogu uključivati:

 • rasno uvredljiv materijal na internetu, uključujući eforume, blogove, web stranice za društveno umrežavanje i web mjesta za razmjenu video zapisa
 • rasno uvredljive komentare ili slike u novinama, časopisu ili drugoj publikaciji, poput prospekata ili letaka
 • rasno uvredljive govore na javnom skupu
 • rasno uvredljive komentare na javnom mjestu, kao što su prodavaonica, radno mjesto, park, javni prevoz ili škola
 • rasno uvredljive komentare na sportskim događajima od strane igrača, gledatelja, trenera ili zvaničnika.

Zakon ima za cilj uspostaviti ravnotežu između prava na slobodnu komunikaciju ('sloboda govora') i prava na život bez rasne mržnje. Neke radnje možda nisu protuzakonite ako se “rade razumno i u najboljoj namjeri”.

Rasna diskriminacija se dešava kada se prema osobi koja je u nepovoljnijem položaju ponaša manje naklono nego prema nekoj drugoj osobi u sličnoj situaciji zbog rase, boje kože, nacionalnog ili etničkog porijekla ili imigrantskog statusa, kao što je odbijanje iznajmljivanja kuće nekoj osobi zbog određene rasne pripadnosti ili boja kože.

Rasna diskriminacija se dešava i kada postoji pravilo ili politika koja je ista za sve, ali ima nepravedan učinak na pripadnike određene rase, boje kože, nacionalnog ili etničkog porijekla ili imigrantskog statusa poput kompanije koja kaže da zaposleni ne smiju nositi kape ili druga pokrivala za glavu na poslu, što će vjerojatno imati nepravedan učinak na ljude nekih rasnih/etničkih pripadnosti.

Ako doživite rasnu diskriminaciju ili mržnju, možete se žaliti Australijskoj komisiji za ljudska prava. Postupak žalbe je jednostavan, besplatan i fleksibilan.

Da biste podnijeli žalbu australijskoj Komisiji za ljudska prava, posjetite www.humanrights.gov.au/complaints

Nacionalna služba za informacije

Nacionalna služba za informacije (National Information Service (NIS)) Australske komisije za ljudska prava pruža informacije i upućivanja pojedincima, organizacijama i poslodavcima o nizu pitanja vezanih za ljudska prava i diskriminaciju. Ove usluge su besplatne i povjerljive.

NIS može:

 • dati vam informacije o vašim pravima i odgovornostima na temelju saveznog zakona o ljudskim pravima i anti-diskriminaciji
 • razgovarati s vama o tome da li možete podnijeti žalbu Komisiji ili kako bi se zakon mogao odnositi na vašu situaciju
 • dati vam informacije o tome kako treba podnijeti žalbu, odgovoriti na žalbu ili se baviti specifičnim pitanjima diskriminacije
 • uputiti vas u drugu organizaciju koja bi vam mogla pomoći

Imajte na umu da vam NIS ne može pružati pravne savjete.

NIS možete kontaktirati na sljedeće načine:

Služba za prevođenje i tumačenje

Služba za prevođenje i tumačenje (Translating and Interpreting Service (TIS National)) je prevodilačka služba za osobe koje ne govore engleski. Većina usluga koje pruža TIS National je besplatna za osobe koje ne govore engleski.

Savjetovanje i dobrobit mentalnog zdravlja

Nova usluga podrške koja radi svaki dan 24 sata dnevno specifično je namijenjena da pomogne u pandemiji COVID-19 i besplatna je i na raspolaganju svim Australcima.

Do ove usluge podrške može se doći putem web stranice https://coronavirus.beyondblue.org.au/

Za usluge podrške u osobnoj krizi i pitanjima mentalnog zdravlja možete u bilo koje vrijeme kontaktirati Beyond Blue na 1800 512 348 ili Lifeline na 13 11 14

Kids Helpline je besplatna usluga za mlade od 5 do 25 godina starosti. Djeca, tinejdžeri i adolescenti mogu u bilo koje vrijeme nazvati 1800 551 800.