Vize i granice

Ograničenja putovanja

Na snazi je zabrana putovanja koja sprječava sve neaustralske državljanine i one koje nisu stalno nastanjeni u Australiji da mogu ući u Australiju.

Osobe izuzete od zabrane putovanja uključuju članove uže porodice australijskih državljana i stanovnike sa stalnim boravkom, uključujući supružnike, maloljetnike, pravne staratelje i de facto partnere. Nakon dolaska u Australiju, svi putnici moraju ostati 14 dana u karantinu.

Informacije za osobe s privremenom vizom

Osobe koje imaju vizu i žele ostati u Australiji nakon isteka trenutne vize moraju podnijeti zahtjev za vizu. Osobe koje imaju vizu trebaju provjeriti kakve im se mogućnosti nude za dobivanje nove vize i mogu li podnijeti zahtjev za istu.

Za više informacija o ograničenjima putovanja i vizama posjetite covid19.homeaffairs.gov.au.