Εμβόλια κατά της νόσου COVID-19

Η διάθεση ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου κατά της COVID-19  για όλο τον πληθυσμό της Αυστραλίας θα βοηθήσει στην προστασία σας, αυτής της οικογένειάς σας και της κοινότητάς σας από τον κορωνοϊό.

Τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα είναι δωρεάν για όλο τον πληθυσμό της Αυστραλίας, ακόμα κι αν δεν είστε Αυστραλός υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος. Αυτή η διευθέτηση περιλαμβάνει άτομα χωρίς κάρτα Medicare, επισκέπτες από το εξωτερικό, σπουδαστές εξωτερικού, μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Για περισσότερες πληροφορίες υγείας στα ελληνικά, επισκεφθείτε το:  

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Πληροφοριακά φυλλάδια