Ενδοοικογενειακή βία

Οι δύσκολες στιγμές δεν δικαιολογούν πιο δύσκολες στιγμές στο σπίτι. Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε επηρεάζεται από ενδοοικογενειακή βία ή κακοποίηση, επικοινωνήστε με το 1800RESPECT στο 1800 737 732 για δωρεάν, εμπιστευτικές συμβουλές και υποστήριξη. Είναι διαθέσιμες οποτεδήποτε, για γυναίκες και άνδρες. Επίσης, διατίθεται διαδικτυακή υποστήριξη στο http://www.1800respect.org.au/