Επιχειρήσεις

Παράταση της Πληρωμής JobKeeper

Η Πληρωμή JobKeeper, που αρχικά ήταν να διαρκέσει έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2020, θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη σε επιλέξιμες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων) και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς έως τις 28 Μαρτίου 2021.

Για περίληψη των επερχόμενων αλλαγών παρακαλούμε δείτε το treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

JobKeeper Payment

Η JobKeeper Payment της Κυβέρνησης είναι μια προσωρινή επιδότηση για επιχειρήσεις που επηρεάζονται σημαντικά από τον κορωνοϊό (COVID-19).

Οι επιλέξιμοι εργοδότες, οι αυτοαπασχολούμενοι και άλλες οντότητες μπορούν να αιτηθούν τη λήψη JobKeeper Payment για τον επιλέξιμο υπάλληλό τους. Αυτή θα καταβάλλεται στον εργοδότη ως καθυστερημένη οφειλή κάθε μήνα από την Αυστραλιανή Εφορία [ATO].

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν για την JobKeeper Payment μέσω της Business Portal, στην ATO online services χρησιμοποιώντας το myGov εάν είστε αυτοαπασχολούμενος, ή μέσω εγγεγραμμένου φοροτεχνικού.

Για πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα υποστήριξη και βοήθεια της JobKeeper Payment που διατίθενται από την ATO, επισκεφθείτε το www.ato.gov.au/JobKeeper.

Διασφάλιση ταμειακών ροών για την πληρωμή λογαριασμών και μισθών

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που απασχολούν προσωπικό θα λάβουν από $20.000 έως $100.000 ποσά αύξησης ταμειακών ροών, με το να υποβάλλουν τις δηλώσεις δραστηριότητάς τους [activity statements] έως το μήνα ή το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου 2020.

Μάθετε περισσότερα:

Μαθητευόμενοι και ασκούμενοι

Η κυβέρνηση υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού της Αυστραλίας και βοηθά τις επιλέξιμες επιχειρήσεις να κρατήσουν μαθητευόμενο και ασκούμενο προσωπικό, προσφέροντας μια επιδότηση μισθού 50% έως και $21.000.

Μάθετε περισσότερα:

Πίστωση και δάνεια

Ένα νέο Πρόγραμμα Εγγύησης ΜΜΕ λόγω Κορωνοϊού [Coronavirus SME Guarantee Scheme] σημαίνει ότι δύναστε να έχετε πρόσβαση σε επιπλέον δάνεια από συμμετέχοντες δανειστές για να σας στηρίξουν τους επόμενους μήνες.

Η Κυβέρνηση θα παρέχει εγγύηση 50% στους δανειστές ΜΜΕ για νέα ακάλυπτα δάνεια που θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης.

Η Κυβέρνηση παρέχει επίσης μια εξαίρεση από τις υπεύθυνες δανειοδοτικές υποχρεώσεις για τους δανειστές που παρέχουν πίστωση στους υφιστάμενους πελάτες μικροεπιχειρήσεων.

Αυτή η εξαίρεση ισχύει για έξι μήνες και ισχύει για οποιαδήποτε πίστωση για επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως και για νέες πιστώσεις, αυξήσεις πιστωτικών ορίων και πιστωτικών διακυμάνσεων και αναδιαρθρώσεων.

Υποστήριξη περιφερειών και κλάδων

Η κυβέρνηση έχει διαθέσει $1 δισ. για να υποστηρίξει κοινότητες, περιφέρειες και κλάδους που επηρεάζονται σημαντικά από την πανδημία του Κορωνοϊού. Αυτά τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για να βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να βοηθήσουν στην ανάκαμψη. Επιπλέον, η Κυβέρνηση βοηθά τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών μας με ένα πακέτο έως και $715 εκατ.

Επενδύοντας στην επιχείρησή σας

Το όριο άμεσης απόσβεσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε από $30.000 σε $150.000 για επιχειρήσεις με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από $500 εκατ.

Είτε αγοράσετε νέο εξοπλισμό για την αποθήκη σας είτε μεταχειρισμένο τρακτέρ, η επιχείρησή σας μπορεί να επωφεληθεί από την αυξημένη και διευρυμένη άμεση απόσβεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ταχείες μειώσεις απόσβεσης θα είναι επίσης διαθέσιμες για επιλέξιμες επιχειρήσεις μέσω μιας πρωτοβουλίας επενδυτικών κινήτρων 15 μηνών.

Μάθετε περισσότερα:

Άμεση απόσβεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων για επιλέξιμες επιχειρήσεις

Υποστήριξη επιχειρηματικών επενδύσεων – επιταχυνόμενη απόσβεση

Δείτε επίσης: