Για άτομα και νοικοκυριά

Μη εξώσεις

Οι εξώσεις θα ανασταλούν για έξι μήνες από τις κυβερνήσεις των πολιτειών και των επικρατειών. Οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές ενθαρρύνονται να συζητήσουν μεταξύ τους για βραχυχρόνιες συμφωνίες. Ελέγξετε με την αντίστοιχη κυβέρνηση της πολιτείας ή της επικράτειάς σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιλογές ελάχιστου ποσοστού ανάληψης από επαγγελματικές συντάξεις [superannuation] για συνταξιούχους

Η ελάχιστη απαίτηση ανάληψης [drawdown] από λογαριασμούς επαγγελματικών συντάξεων και παρόμοιων προϊόντων, έχει μειωθεί κατά 50% για τα έτη φόρου εισοδήματος 2019-20 και 2020-21 για να μετριαστούν οι σημαντικές απώλειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.ato.gov.au/drawdown

Jobkeeper Payment

Η JobKeeper Payment της Κυβέρνησης ήταν μια προσωρινή επιδότηση σε επιχειρήσεις που επηρεάζονταν σημαντικά από τον κορωνοϊό (COVID-19).

Επιλέξιμοι εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και άλλες οντότητες μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση  για να λάβουν την JobKeeper Payment για τον επιλέξιμο εργαζόμενό τους. Αυτή την πληρωμή την κατέβαλε κάθε μήνα η Αυστραλιανή Εφορία [ΑΤΟ] στον εργοδότη ως καθυστερημένη οφειλή.

Οι επιχειρήσεις μπορούσαν να εγγραφούν στην JobKeeper Payment μέσω της Business Portal, στην ATO online services, χρησιμοποιώντας το myGov εάν ήσασταν αυτοαπασχολούμενος, ή μέσω καταχωρημένου φοροτεχνικού.

Για πληροφορίες σχετικά με την JobKeeper Payment, επισκεφθείτε το www.ato.gov.au/JobKeeper.

Πίστωση Πρόσληψης Μισθωτών JobMaker

Το πρόγραμμα Πίστωσης Πρόσληψης Μισθωτών JobMaker [JobMaker Hiring Credit] αποτελεί κίνητρο για τις επιχειρήσεις να προσλάβουν επιπλέον νέους που αναζητούν εργασία ηλικίας 16–35 ετών.

Eπιλέξιμοι εργοδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληρωμές Πίστωσης Πρόσληψης Μισθωτών για κάθε επιπλέον επιλέξιμο μισθωτό που προσλαμβάνουν μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2020 και 6 Οκτωβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit

Κρατώντας το σύστημα ασφαλές και δίκαιο

Προσέξτε τις απάτες που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν να πληρώσετε χρήματα ή να δώσετε προσωπικές πληροφορίες σας.

Οι απατεώνες συχνά προσποιούνται ότι προέρχονται από αξιόπιστους οργανισμούς, όπως η Αυστραλιανή Εφορία (ATO). Εάν δεν είστε σίγουροι ότι επικοινωνία από την ATO είναι γνήσια, μην απαντήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε τη Γραμμή Βοήθειας Απάτης [ΑΤΜ Scam Hotline] στο 1800 008 540 ή να επισκεφθείτε το www.ato.gov.au/scams.

Κυβερνητικές πληρωμές και υπηρεσίες

Η Services Australia ίσως `μπορεί να σας βοηθήσει οικονομικά ακόμη και αν δεν έχετε ήδη λάβει πληρωμή από το Centrelink. Δεν χρειάζεται να πάτε σε κέντρο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης. Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κοινωνικό λειτουργό. Εάν είστε ήδη πελάτης, υπάρχουν αλλαγές στις πληρωμές και τις υπηρεσίες μας λόγω του κορωνοϊού (COVID-19). Για περισσότερες πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες, επισκεφθείτε το servicesaustralia.gov.au/covid19