Για Επιχειρήσεις

JobKeeper Payment

Η JobKeeper Payment της Κυβέρνησης ήταν μια προσωρινή επιδότηση σε επιχειρήσεις που επηρεάζονταν σημαντικά από τον κορωνοϊό (COVID-19).

Επιλέξιμοι εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και άλλες οντότητες μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση  για να λάβουν την JobKeeper Payment για τον επιλέξιμο εργαζόμενό τους. Αυτή την πληρωμή την κατέβαλε κάθε μήνα η Αυστραλιανή Εφορία [ΑΤΟ] στον εργοδότη ως καθυστερημένη οφειλή.

Οι επιχειρήσεις μπορούσαν να εγγραφούν στην JobKeeper Payment μέσω της Business Portal, στην ATO online services, χρησιμοποιώντας το myGov εάν ήσασταν αυτοαπασχολούμενος, ή μέσω καταχωρημένου φοροτεχνικού.

Για πληροφορίες σχετικά με την JobKeeper Payment, επισκεφθείτε το www.ato.gov.au/JobKeeper.

Διασφάλιση ταμειακών ροών για την πληρωμή λογαριασμών και μισθών

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που απασχολούν προσωπικό θα λάβουν από $20.000 έως $100.000 για αύξηση των ταμειακών ροών τους, με το να υποβάλλουν τις δηλώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους [activity statements] από το Μάρτιο του 2020 έως το Σεπτέμβριο του 2020.

Μάθετε περισσότερα:

Μαθητευόμενοι και ασκούμενοι

Η κυβέρνηση στηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού της Αυστραλίας και βοηθά τις επιλέξιμες επιχειρήσεις να κρατήσουν μαθητευόμενο και ασκούμενο προσωπικό, προσφέροντας επιδότηση μισθού 50% έως και $21.000.

Μάθετε περισσότερα:

Πίστωση και δάνεια

Το νέο Πρόγραμμα Εγγύησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SMΕ) λόγω Κορωνοϊού [Coronavirus SME Guarantee Scheme] σημαίνει ότι δύναστε να έχετε πρόσβαση σε επιπλέον δάνεια από συμμετέχοντες δανειστές για να σας στηρίξουν τους επόμενους μήνες.

Η Κυβέρνηση θα παράσχει εγγύηση 50% στους δανειστές SMΕ για νέα ακάλυπτα δάνεια που θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης.

Η Κυβέρνηση παρέχει επίσης μια εξαίρεση από τις υπεύθυνες δανειοδοτικές υποχρεώσεις για τους δανειστές που παρέχουν πίστωση στους υφιστάμενους πελάτες μικροεπιχειρήσεων.

Αυτή η εξαίρεση ισχύει για έξι μήνες και ισχύει για οποιαδήποτε πίστωση για επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως και για νέες πιστώσεις, αυξήσεις πιστωτικών ορίων και πιστωτικών διακυμάνσεων και αναδιαρθρώσεων.

Υποστήριξη περιφερειών και κλάδων

Η κυβέρνηση έχει διαθέσει $1 δισ. για να υποστηρίξει κοινότητες, περιφέρειες και κλάδους που επηρεάζονται σημαντικά από την πανδημία του Κορωνοϊού. Αυτά τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για να βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να βοηθήσουν στην ανάκαμψη. Επιπλέον, η Κυβέρνηση βοηθά τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών μας με ένα πακέτο αξίας έως και $715 εκατ.

Σχέδιο JobMaker [JobMaker Plan] Προσωρινά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού 2020-21, η κυβέρνηση εφαρμόζει μια σειρά μέτρων για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).

Αυτά τα μέτρα σχετίζονται με την αξίωση φορολογικών παραχωρήσεων, εκπτώσεων και απόσβεσης περιουσιακών στοιχείων κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των οικονομικών επιπτώσεων της COVID-19 για τα οικονομικά έτη 2020–21 και 2021–22.

Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Πίστωση Πρόσληψης Μισθωτών JobMaker [JobMaker Hiring Credit]
  • Προσωρινή πλήρης έκπτωση [Temporary full expensing]
  • Μεταφορά ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις [Loss carry back]
  • Στήριξη επιχειρηματικών επενδύσεων - ταχεία απόσβεση [Backing business investment-accelerated depreciation]
  • Άμεση διαγραφή περιουσιακών στοιχείων [Instant asset write-off]
  • Αύξηση του ορίου κύκλου εργασιών των μικροεπιχειρήσεων [Increasing the small business entity turnover threshold]