Θεωρήσεις εισόδου (βίζες) και τα σύνορα

Ταξιδιωτικοί περιορισμοί

Ισχύουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί που απαγορεύουν την είσοδο στην Αυστραλία σε όλους τους μη Αυστραλούς υπηκόους και μη μόνιμους κατοίκους.

Τα άτομα που εξαιρούνται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς περιλαμβάνουν τα άμεσα μέλη οικογένειας Αυστραλιανών υπηκόων και μόνιμων κατοίκων, περιλαμβανομένων των συζύγων, ανήλικων εξαρτημένων, νόμιμων κηδεμόνων και ντε φάκτο συντρόφων. Μετά την άφιξη των ταξιδιωτών στην Αυστραλία, είναι υποχρεωτικό όλοι τους να παραμείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Πληροφορίες για τους κατόχους προσωρινής [temporary] θεώρησης

Οι κάτοχοι θεωρήσεων που επιθυμούν να παραμείνουν στην Αυστραλία μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας θεώρησής τους, πρέπει να αιτηθούν για περαιτέρω θεώρηση. Οι κάτοχοι θεωρήσεων θα πρέπει να διερευνήσουν τις επιλογές τους θεώρησης ώστε να βρουν μια νέα θεώρηση που ταιριάζει στις περιστάσεις τους και να ελέγξουν εάν μπορούν να την αιτηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τις θεωρήσεις, επισκεφθείτε το covid19.homeaffairs.gov.au