Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Η Safe Work Australia έχει δημιουργήσει οδηγίες προς υποστήριξη των επιχειρήσεων και ατόμων για να κατανοήσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τη νομοθεσία εργασιακής υγείας και ασφάλειας και πώς να διαχειριστούν τους κινδύνους που θέτει η νόσος COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το swa.gov.au/coronavirus

Πληροφοριακά φυλλάδια