برای افراد و خانواده ها

عدم حکم تخلیه

دولت های ایالتی و تریتوری برای شش ماه حکم تخلیه ها را به تعویق خواهند انداخت. صاحبخانه ها و اجاره دهنده تشویق می شوند در مورد توافق های کوتاه مدت صحبت کنند. برای اطلاعات بیشتر با دولت ایالتی یا تریتوری مربوطه خود تماس بگیرید.

حداقل گزینه های نرخ بازپرداختی برای بازنشستگان

شرط پرداخت حداقل برای مستمری های مبتنی بر حساب و و محصولات مشابه برای سالهای درآمدی 2019-20-20 و 2020-21 50 درصد کاهش یافته است تا به شما در کاهش دادن ضررهای قابل توجه در بازارهای مالی در نتیجه همه گیری COVID-19 کمک کند.

برای اطلاعات بیشتر، به www.ato.gov.au/drawdown مراجعه کنید.

پرداختی شغل نگهدار

پرداختی شغل نگهدار دولت یارانه ای موقت برای کسب و کارهایی بود که بطور قابل توجهی تحت تأثیر کروناویروس (کووید 19) قرار گرفته اند.

کارفرمایان واجد شرایط ، تاجران انفرادی و سایر نهادها می توانستند برای دریافت پرداختی شغل نگهدار برای کارمندان واجد شرایط خود اقدام کنند. این مبلغ هر ماه به صورت معوقه توسط اداره مالیات استرالیا به کارفرما پرداخت می شد.

کسب و کارها می توانستند برای پرداختی شغل نگهدار از طریق پورتال تجاری ATO ، در خدمات آنلاین ATO با استفاده از myGov ، اگر یک تاجر انفرادی بودند یا از طریق یک نماینده مالیاتی یا BAS ثبت شده، ثبت نام کرده بودند.

برای کسب اطلاعات در مورد پرداختی  شغل نگهداربهwww.ato.gov.au/JobKeeper  مراجعه کنید.

اعتبار استخدامی شغل آفرین

 طرح اعتبار استخدامی شغل آفرین انگیزه ای برای کسب و کارها برای به کارگیری جویندگان کار اضافی جوان 16 تا 35 ساله است.

کارفرمایان واجد شرایط می توانند به پرداختی های اعتبار استخدامی شغل آفرین برای هر کارمند اضافی واجد شرایطی که از 7 اکتبر 2020 تا 6 اکتبر 2021 استخدام می کنند ، دسترسی پیدا کنند. برای اطلاعات بیشتر به

www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit مراجعه کنید.

ایمن و عادلانه نگه داشتن سیستم

مراقب کلاهبرداری هایی باشید که سعی دارند شما را فریب دهند تا پول بپردازید یا اطلاعات شخصی تان را به آنها بدهید.

کلاهبرداران غالباً وانمود خواهند کرد که از سازمانهای معتبری مانند اداره مالیات استرالیا (ATO) هستند. اگر هر موقعی مطمئن نیستید که تماس از طرف ATO واقعی است، پاسخ ندهید. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن کمکی کلاهبرداری اداره مالیات استرالیا (ATO Scam Hotline) از طریق شماره 1800 008 540 تماس بگیرید یا به www.ato.gov.au/scams مراجعه کنید.

پرداختی ها و خدمات دولت

خدمات استرالیا ممکن است بتواند از نظر مالی به شما کمک کند حتی اگر در حال حاضر پرداختی Centrelink را دریافت نمی کنید. نیازی به مراجعه به مرکز خدمات نیست. شما می توانید از گزینه های سلف سرویس ما استفاده کنید. شما همچنین می توانید به یک مددکار اجتماعی دسترسی پیدا کنید. اگر در حال حاضر مشتری هستید، به دلیل کروناویروس (COVID-19) تغییراتی در پرداختی ها و خدمات ما ایجاد شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به تعدادی از زبانها به servicesaustralia.gov.au/covid19 مراجعه کنید.