برای کسب و کارها

پرداختی شغل نگهدار

پرداختی شغل نگهدار دولت یک یارانه موقتی برای کسب و کارهایی بود که به طور قابل توجهی تحت تأثیر کروناویروس (COVID-(19 قرار می گیرند کارفرمایان واجد شرایط، بازرگانان انفرادی  و اشخاص حقوقی واجد شرایط دیگر می توانستند برای دریافت پرداختی شغل نگهدار برای کارمندان واجد شرایط خود اقدام کنند. این هزینه هر ماهه با پرداختی تاخیری توسط ATO به کارفرما پرداخت می شد.

کسب و کارها می توانستند از طریق پرتال کسب و کار ATO، در خدمات آنلاین ATO با استفاده از myGov ثبت نام کنند، اگر یک بازرگان انفرادی بودند، یا از طریق یک آژانس مالیاتی یا BAS عمل می کردند.

برای کسب اطلاعات در مورد پرداختی شغل نگهدار ، به www.ato.gov.au/JobKeeper مراجعه کنید.

تضمین جریان نقدی برای پرداخت کردن قبض ها و دستمزدها

کسب و کارها و سازمان های غیر انتفاعی (NFP) واجد شرایط که کارمندان را استخدام می کنند با ارائه اظهارنامه های فعالیت ماهانه یا سه ماهه خود از مارس 2020 تا  سپتامبر 2020 بین 20،000 تا 100،000 دلار برای افزایش جریان پول دریافت خواهند کرد.

برای اطلاعات بیشتر:

کارآموزان و کارورزان (apprentices and trainees)

دولت از توسعه مداوم نیروی کار ماهر استرالیا حمایت می کند و به کسب و کارهای واجد شرایط برای حفظ کارآموزان و کارورزان با ارائه یارانه دستمزد 50 درصدی تا 21000 دلار کمک می کند.

برای اطلاعات بیشتر:

اعتبار و وام ها

یک طرح ضمانت جدید Coronavirus SME به این معنی است که شما ممکن است بتوانید به وام های اضافی وام دهندگان شرکت کننده در این طرح برای پشتیبانی از شما در طی ماه های آینده دسترسی داشته باشید.

دولت ضمانت 50 درصدی برای وام دهندگان SME برای وام های بدون ضمانت جدید که برای سرمایه در گردش استفاده می شوند، فراهم می کند.

دولت همچنین معافیتی از تعهدات وام دادن برای وام دهندگانی که برای مشتریان تجاری کوچک موجود ارائه اعتبار می کنند، فراهم می نماید.

این معافیت برای مدت شش ماه است و به منظور دادن هرگونه اعتبار برای اهداف تجاری از جمله اعتبار جدید، افزایش حد اعتبار و تغییرات و بازسازی های اعتبار اعمال می شود. 

پشتیبانی از مناطق و بخش ها

دولت برای حمایت از جوامع محلی، مناطق و صنایعی که به طور قابل توجهی از شیوع Coronavirus تأثیر پذیرفته اند، 1 میلیارد دلار اختصاص داده است. این بودجه ها برای کمک در هنگام شیوع بیماری و کمک به بهبود مجدد موجود خواهد بود. علاوه بر این، دولت از طریق بسته ای به ارزش تا 715 میلیون دلار به صنعت هواپیمایی مان کمک می کند. 

شغل آفرین برای حمایت از کسب و کارها اقدامات موقتی را برنامه ریزی می کند

 به عنوان بخشی از بودجه 2020-2021، دولت اقدامات مختلفی را برای کمک به کسب و کارها برای بهبودیافتن از همه گیری ویروس کرونا (کووید 19) در دست اجرا دارد.

این اقدامات مربوط به مطالبه تخفیف های مالیاتی، کسورات و استهلاک دارایی ها در زمان مالیات است . آنها در طول تأثیرات اقتصادی کووید 19 برای سال های مالی 2020-2021 و 2021-22 از کسب و کارها پشتیبانی خواهند کرد.

این اقدامات شامل موارد زیر است: