واکسن های کووید 19

داشتن یک واکسن ایمن و موثر کووید 19 که برای همه در استرالیا در دسترس است به محافظت از شما، خانواده و جامعه تان در برابر کروناویروس کمک خواهد کرد.

واکسن کووید 19 برای همه در استرالیا رایگان خواهد بود، حتی اگر شما یک شهروند استرالیایی یا ساکن دائم نیستید. این شامل افراد بدون کارت مدیکر، بازدیدکنندگان خارج از کشور، دانشجویان بین‌المللی، کارگران مهاجر و پناهجویان می‌شود.

برای کسب اطلاعات بهداشتی بیشتر به زبان تان، به این آدرس مراجعه کنید:

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

برگه های اطلاعاتی