ویزاها و مرز

محدودیت های سفر

یک ممنوعیت مسافرت در نظر گرفته شده است که از ورود همه شهروندان غیر استرالیایی و غیر ساکنان به استرالیا جلوگیری کند.

افرادی که از ممنوعیت سفر معاف هستند شامل اعضای خانواده نزدیک شهروندان استرالیا و ساکنین دائم شامل همسران، افراد وابسته خردسال، سرپرستان قانونی و شرکای زندگی دیفکتو است. پس از ورود به استرالیا، همه مسافران موظفند 14 روز قرنطینه را انجام دهند.

اطلاعات برای دارندگان ویزای موقت

دارندگان ویزا که مایل به ماندن در استرالیا پس از تاریخ انقضای ویزای فعلی خود هستند، باید برای ویزای دیگر اقدام کنند. دارندگان ویزا باید گزینه های ویزای خود را برای یافتن ویزای جدیدی متناسب با شرایط شان بررسی کنند و ببینند که آیا آنها می توانند برای آن اقدام کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محدودیت سفر و ویزا، به covid19.homeaffairs.gov.au مراجعه کنید.