Liikeyrityksille

JobKeeper-palkkatuki

Hallituksen JobKeeper-tuki oli väliaikainen avustus yrityksille, jotka kärsivät merkittävästi koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksista.

Siihen oikeutetut työnantajat, itsenäiset ammatinharjoittajat ja muut organisaatiot saattoivat hakea JobKeeper-tukea siihen oikeutetuille työntekijöilleen.  Verotoimisto (ATO) maksoi tuen työnantajalle kerran kuussa takautuvasti.

Yritykset saattoivat hakea JobKeeper-tukea verotoimiston Bisnesportaalissa, verotoimiston (ATO) verkkopalvelussa myGov-tilinsä kautta, jos kyseessä oli itsenäinen ammatinharjoittaja, tai rekisteröityneen vero- tai BAS-neuvojan kautta.

Tietoa JobKeeper-tuesta on sivustolla www.ato.gov.au/JobKeeper.

Kassavirran varmistus laskujen ja palkkojen maksua varten

Tukeen oikeutetut ja henkilökuntaa palkkaavat yritykset ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt saavat 20 000–100 000 dollarin kassavirtatehosteen jättämällä maaliskuun 2020 ja syyskuun 2020 välisen kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen toimintaraporttinsa (activity statement).

Lisätietoja:

Oppisopimusopiskelijat ja harjoittelijat

Hallitus tukee Australian ammattitaitoisen työvoiman jatkuvaa kehittymistä ja auttaa siihen oikeutettuja liikeyrityksiä pitämään oppisopimusopiskelijansa ja harjoittelijansa tarjoamalla 50 prosentin palkkatukea enintään 21 000 dollariin asti.

Lisätietoja

Luotto ja lainat

Uusi koronavirustakuu pk-yrityksille (Coronavirus SME Guarantee Scheme) tarkoittaa, että voit saada lisälainoitusta ohjelmaan osallistuvilta lainanantajilta tulevien kuukausien tueksi.

Hallitus antaa 50 prosentin takuun pk-yritysten lainanantajille uusista, käyttöpääomana käytettävistä vakuudettomista lainoista.

Hallitus myös vapauttaa vastuullisen luotonannon velvoitteista lainanantajat, jotka antavat luottoa olemassa oleville pienyrittäjäasiakkaille.

Vapautus on voimassa kuuden kuukauden ajan, ja sitä sovelletaan kaikkiin liiketarkoituksiin otettuihin luottoihin, mukaan lukien uudet luotot, luottorajojen nostot ja luottojen muutokset sekä uudelleen järjestelyt.

Alueellinen ja sektorituki

Hallitus on varannut miljardin dollarin summan tukeakseen merkittävimmin koronavirusepidemian vaikutuksista kärsineitä yhteisöjä, alueita ja aloja. Näitä varoja käytetään sekä epidemian aikaiseen avustamiseen että edistämään toipumista. Tämän lisäksi hallitus auttaa lentoliikennealaa enintään 715 miljoonan dollarin tukipaketilla.

JobMaker-suunnitelman väliaikaisia tukitoimia yrityksille

Hallitus on sisällyttänyt vuoden 2020–21 budjettiin useita toimenpiteitä, joilla autetaan liikeyrityksiä toipumaan koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutuksista.

Toimenpiteet liittyvät verohelpotuksiin, -vähennyksiin ja poistoihin verotuksessa.  Ne tukevat yrityksiä COVID-19-pandemian taloudellisten vaikutusten aikana tilikausina 2020–21 ja 2021–22.

Toimenpiteitä ovat mm.:

  • JobMaker-työllistämistuki
  • Väliaikainen kulujen kirjaaminen täytenä
  • Tappioiden siirtäminen taaksepäin
  • Yritysinvestointien takaaminen – nopeutetut poistot
  • Välitön omaisuuserän poisto
  • Pienten yritysten liikevaihdon kynnysarvon korotus