Rasismi ei ole hyväksyttävää

Jos näet tai koet rotuun perustuvaa syrjintää, ahdistelua tai vihaa, älä siedä sitä, vaan sano jotain.

Jos joudut rasistisen käytöksen kohteeksi

 • Jos joudut väkivaltaisen hyökkäyksen tai sillä uhkaamisen kohteeksi, ota yhteys poliisiin.
  • Soita hätätilanteessa tai hengenvaarassa hätänumeroon 000 ja kutsu poliisi paikalle.
  • Jos tarvitset poliisin apua, mutta et ole välittömässä vaarassa, soita poliisin numeroon 131 444 (Police Assistance Line).
 • Jos tilanne on väkivallaton ja voit tehdä sen turvallisesti, voit itse ottaa asian puheeksi suoraan kyseisen henkilön tai henkilöiden kanssa.
 • Jos suoraan puhuminen ei ratkaise asiaa tai se tuntuu epämukavalta, voit tehdä kantelun Australian ihmisoikeuskomitealle (Australian Human Rights Commission, AHRC).

Sivullisten vaikutusvalta

Kun ihmiset puuttuvat rasismiin nähdessään sitä, sen kohteeksi joutunut kokee, että häntä tuetaan, ja rasistisesti käyttäytyvä saattaa harkita käytöstään uudelleen.  Älä laita itseäsi vaaraan, mutta jos se on turvallista, sano jotain ja seiso uhrin rinnalla.  Pienikin ele voi olla tehokas.

Jos näet rasistista käytöstä, voit:

 • sanoa jotain – nimeä rasismi, ja anna tekijän tietää, että se ei ole hyväksyttävää
 • tukea uhria – seiso kohteeksi joutuneen vierellä ja kysy, onko hän kunnossa
 • ottaa todisteita – tallenna tapahtuma puhelimeesi, ota tekijästä kuva ja ilmoita asiasta viranomaisille

Australian ihmisoikeuskomitealla on vinkkejä sivullisille osoitteessa https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Rotusyrjintä ja oikeutesi

Australiassa on lainvastaista tehdä julkisella paikalla jotain sellaista henkilön tai ihmisryhmän rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän johdosta, joka todennäköisesti loukkaa, solvaa, nöyryyttää tai pelottelee.  Tällainen käytös luokitellaan rotuvihaksi.

Esimerkkejä rotuvihasta saattavat olla rotuun perustuen:

 • loukkaava materiaali verkossa, mukaan lukien nettifoorumeilla, blogeissa, sosiaalisessa mediassa ja videopalvelusivustoilla
 • loukkaavat kommentit tai kuvat julkaisuissa, kuten sanoma- ja aikakauslehdissä, lehtisissä tai esitteissä
 • loukkaavat puheet julkisissa kokoontumisissa
 • halventavat kommentit julkisilla paikoilla, kuten kaupassa, työpaikalla, puistossa tai julkisissa kulkuvälineissä tai koulussa
 • pelaajien, katsojien, valmentajien tai virkailijoiden halventavat kommentit urheilutapahtumissa.

Rotusyrjintälain tarkoituksena on tasapainottaa ihmisten oikeus vapaaseen viestintään (‘sananvapaus’) ja oikeus elää ilman rotuvihaa.  Jotkut asiat eivät välttämättä ole lainvastaisia, jos ne on “tehty kohtuullisesti ja vilpittömästi”.

Rotuun perustuvassa syrjinnässä henkilöä kohdellaan epäsuotuisammin kuin toista samassa tilanteessa olevaa henkilöä hänen rodustaan, ihonväristään, syntyperästään, kansallisesta tai etnisestä alkuperästään tai maahanmuuttaja-asemastaan johtuen, kuten jos joku kieltäytyy vuokraamasta taloa henkilölle tämän määrätystä rodullisesta taustasta tai ihonväristä johtuen.

Rotusyrjintää tapahtuu myös silloin, kun kaikkiin sovellettava sääntö tai periaate vaikuttaa epäsuotuisasti määrättyä rotua, ihonväriä, syntyperää, kansallista tai etnistä alkuperää tai määrätyssä maahanmuuttaja-asemassa oleviin, kuten jos yritys kieltää työntekijöitään käyttämästä hattuja tai muita päähineitä työssään, mikä todennäköisesti vaikuttaisi epäsuotuisasti joistakin rodullisista/etnisistä taustoista oleviin henkilöihin.

Jos joudut rotusyrjinnän tai -vihan kohteeksi, voit tehdä kantelun Australian ihmisoikeuskomitealle.  Kanteluprosessi on helppo, maksuton ja joustava.

Kantelun Australian ihmisoikeuskomitealle (Australian Human Rights Commission) voi tehdä osoitteessa www.humanrights.gov.au/complaints 

Maanlaajuinen tietopalvelu (National Information Service, NIS)

Australian ihmisoikeuskomitean maanlaajuinen tietopalvelu (NIS) antaa tietoa ja ohjausta yksityishenkilöille, organisaatioille ja työnantajille erilaisista ihmisoikeuksiin ja syrjintään liittyvistä kysymyksistä.  Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.

NIS voi:

 • antaa tietoa oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi liittovaltion ihmisoikeus- ja syrjinnän vastaisen lainsäädännön puitteissa
 • keskustella mahdollisuudesta tehdä kantelu komitealle tai siitä, miten lakia olisi sovellettava juuri kyseisessä tapauksessa
 • antaa tietoa siitä, miten kantelu tehdään, vastata kanteluun tai käsitellä erityisiä syrjintäkysymyksiä
 • ohjata sinut toiselle organisaatiolle, joka saattaa pystyä auttamaan

Huomioithan, että NIS ei voi antaa oikeudellista neuvontaa.

Maanlaajuisen NIS-tietopalvelun yhteystiedot:

Tulkkipalvelu

Tulkkipalvelu (Translating and Interpreting Service (TIS National)) on tulkkauspalvelu henkilöille, jotka eivät puhu englantia.  Suurin osa sen antamista palveluista on englantia osaamattomille henkilöille maksuttomia. 

Neuvonta ja mielenterveyden hyvinvointi

Uusi, kaikille australialaisille maksuton 24/7 tukipalvelu on erityisesti suunniteltu COVID-19-pandemiasta selviytymisen avuksi.

Tukipalveluun pääsee verkkosivustolta: https://coronavirus.beyondblue.org.au/

Henkilökohtaisessa kriisissä ja mielenterveyttä tukevien palvelujen tarpeessa voi soittaa milloin tahansa numeroon 1800 512 348 (Beyond Blue) tai 13 11 14 (Lifeline).

Lasten tukipuhelin (Kids Helpline) on maksuton palvelu 5-25-vuotiaille.  Lapset, teini-ikäiset ja nuoret aikuiset voivat soittaa milloin tahansa numeroon 1800 551 800.