افراد و خانوارها

جواز دریافت زودهنگام حق تقاعد

افراد مستحق و باشندگان موقت مستحق می توانند از طریق myGov بطور آنلاین اقدام کنند تا به حداکثر 10،000 دالر از حق تقاعد خود قبل از 1 جولای 2020 دسترسی پیدا کنند.

از اول جولای 2020 تا 24 سپتمبر 2020، افراد ممکن است بتوانند به 10،000 دالر دیگر نیز دسترسی پیدا کنند.

دسترسی شما به حق تقاعد زود هنگام تان روی موجودی حق تقاعد تان تأثیر می گذارد و ممکن است معاش تقاعد آینده شما را تحت تأثیر قرار دهد. قبل از درخواست برای جواز دریافت زود هنگام حق تقاعد، به دنبال مشوره مالی باشید.

برای معلومات بیشتر در مورد جواز دریافت زودهنگام حق تقاعد به www.ato.gov.au/coronavirus مراجعه کنید، یا اگر مایل به گپ زدن با اداره مالیه آسترالیا به لسان خود هستید، با نمبر 50 14 13 با خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS National) تماس بگیرید.

عدم حکم تخلیه

دولت های ایالتی و تریتوری برای شش ماه حکم تخلیه ها را به تعویق خواهند انداخت. صاحبخانه ها و اجاره دهنده تشویق می شوند در مورد توافق های کوتاه مدت گپ بزنند. برای معلومات بیشتر با دولت ایالتی یا تریتوری مربوطه خود تماس بگیرید.

گزینه های حداقل نرخ کاهش برای متقاعدین

شرط حداقل نرخ کاهش برای مستمری های مبتنی بر حساب و محصولات مشابه برای سالهای معاشی 2019-20 و2020-21  ، پنجاه فیصد کاهش یافته است تا به شما در کاهش دادن ضررهای قابل توجه در بازارهای مالی در نتیجه همه گیری COVID-19 کمک کند.

برای معلومات بیشتر، به www.ato.gov.au/drawdown مراجعه کنید.

مصون و منصفانه نگه داشتن سیستم

در هدف قرار گرفتن آسترالیایی ها از طرف کلاهبرداری مربوط به COVID-19 و کلاهبرداری های دیگر افزایش قابل توجهی وجود دارد. اگر فکر می کنید یک کلاهبردار با شما تماس گرفته است یا به ایمیل، تکست یا تماس تلفونی مشکوک هستید، ابتدا با ما چک بگیرید.

برای معلومات بیشتر به www.ato.gov.au/scams مراجعه کنید.

اگر تشویش دارید که معلومات مالیه ای یا تقاعد شما به سرقت رفته یا بدون اجازه شما استفاده شده است، باید:

  • در صورت داشتن، حساب myGov خود را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که جزئیات شما هنوز هم صحیح هستند

  • برای کمک به شما در حفاظت از هویت مالیه تان، با نمبر 033 467 1800 با مرکز حمایت هویت مشتری تماس بگیرید.

شما همچنین اگر احساس می کنید که فرد یا بیزنسی کارش را درست انجام نمی دهد، می توانید به ما در www.ato.gov.au/tipoff اطلاع دهید.

پرداختی ها و خدمات دولتی

خدمات آسترالیا ممکن است قادر باشد از نظر مالی به شما کمک کند حتی اگر قبلاً پرداختی سنترلینک را دریافت نمی کردید. ضرورتی به مراجعه شما به یک مرکز خدمات نیست. شما می توانید از شیوه های سلف سرویس ما استفاده کنید. همچنین شما می توانید به یک مددکار اجتماعی دسترسی پیدا کنید. اگر شمادر حال فعلی مشتری ما می باشید، تغیراتی در پرداختی ها و خدمات ما به دلیل coronavirus (COVID-19) ایجاد شده است. برای کسب معلومات بیشتر به تعدادی از لسان ها به  servicesaustralia.gov.au/covid19مراجعه کنید.