افراد و خانوارها

جواز دریافت زودهنگام حق تقاعد

افراد مستحق می توانند از طریق myGov بطور آنلاین اقدام کنند تا به حداکثر 10،000 دالر از حق تقاعد خود قبل از 31 دسمبر 2020 نیز دسترسی پیدا کنند.

دسترسی شما به حق تقاعد زود هنگام تان روی موجودی حق تقاعد تان تأثیر می گذارد و ممکن است معاش تقاعد آینده شما را تحت تأثیر قرار دهد. قبل از درخواست برای جواز دریافت زود هنگام حق تقاعد، به دنبال مشوره مالی باشید.

برای معلومات بیشتر در مورد جواز دریافت زودهنگام حق تقاعد به www.ato.gov.au/early-access مراجعه کنید، یا برای گپ زدن با اداره مالیه آسترالیا به لسان خود ، با نمبر 13 14 50 با خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS National) تماس بگیرید.

عدم حکم تخلیه

دولت های ایالتی و تریتوری برای شش ماه حکم تخلیه ها را به تعویق خواهند انداخت. صاحبخانه ها و اجاره دهنده تشویق می شوند در مورد توافق های کوتاه مدت گپ بزنند. برای معلومات بیشتر با دولت ایالتی یا تریتوری مربوطه خود تماس بگیرید.

گزینه های حداقل نرخ کاهش برای متقاعدین

شرط حداقل نرخ کاهش برای مستمری های مبتنی بر حساب و محصولات مشابه برای سالهای معاشی 2019-20 و2020-21  ، پنجاه فیصد کاهش یافته است تا به شما در کاهش دادن ضررهای قابل توجه در بازارهای مالی در نتیجه همه گیری COVID-19 کمک کند.

برای معلومات بیشتر، به www.ato.gov.au/drawdown مراجعه کنید.

پرداختی وظیفه نگهدار

پرداختی وظیفه نگهدار از بیزنس هایی که بطور قابل توجهی که تحت تأثیر COVID-19 قرار دارند با کمک کردن به مصارف معاش کارمندان شان حمایت می کند، تا بیشتر آسترالیایی ها بتوانند وظیفه خود را حفظ کرده و به کسب معاش خود ادامه دهند.

اگر کارفرمای شما قصد داشته باشد پرداختی دوهفتگی وظیفه نگهدار را از طرف شما مطالبه کند، او به شما اطلاع خواهد داد.

برای کسب معلومات، به www.ato.gov.au/jobkeeper مراجعه کنید.

مصون و منصفانه نگه داشتن سیستم

افزایش قابل توجهی در کلاهبرداری مربوط به COVID-19 و کلاهبرداری های دیگر وجود دارد که آسترالیایی ها را هدف قرار می دهد. اگر فکر می کنید یک کلاهبردار با شما تماس گرفته است یا به ایمیل، تکست یا تماس تلفونی مشکوک هستید، ابتدا با ما چک بگیرید.

اگر هر زمانی مطمئن نیستید که تماس از طرف اداره مالیه آسترالیا (ATO) واقعی است، جواب ندهید. با  لین کمک کلاهبرداری اداره مالیه آسترالیا  (ATO Scam Hotline) به نمبر540 008 1800  تماس بگیرید یا به www.ato.gov.au/scams مراجعه کنید.

اگر فکر می کنید فردی هویت شما را سرقت کرده یا از آن سوءاستفاده کرده است، ما می توانیم کمک کنیم. ما برای کمک به چرداخت کننده های مالیه ای در احیای هویت های مالیه ای خود، معلومات، مشوره و کمک ارائه می دهیم.

شما همچنین اگر احساس می کنید که فرد یا بیزنسی کارش را درست انجام نمی دهد، می توانید به ما در www.ato.gov.au/tipoff اطلاع دهید.

پرداختی ها و خدمات دولت

خدمات آسترالیا ممکن است بتواند از نظر مالی به شما کمک کند حتی اگر در حال حاضر پرداختی Centrelink را دریافت نمی کنید. ضرورتی به مراجعه به مرکز خدمات نیست. شما می توانید از روش های سلف سرویس ما استفاده کنید. شما همچنین می توانید به یک مددکار اجتماعی دسترسی پیدا کنید. اگر در حال حاضر مشتری هستید، به دلیل کروناوایرس (COVID-19) تغیراتی در پرداختی ها و خدمات ما ایجاد شده است. برای کسب معلومات بیشتر به تعدادی از لسانها به servicesaustralia.gov.au/covid19 مراجعه کنید.