معلومات غیر صحیح و حقایق در مورد کوروناوایرس (کووید 19)

معلومات نادرست در مورد واکسین کووید 19

معلومات نادرست: واکسین های کووید 19 خطرناک هستند و در دریافت کنندگان در خارج از کشور اثرات سوء جدی داشته اند.

واقعیت: اداره محصولات تداوی واکسینها را برای استفاده در آسترالیا تأیید می کند. همه واکسین ها قبل از تأیید برای استفاده در آسترالیا، از نظر مصونیت کاملاً تست شده اند. این تست به شمول تجزیه و تحلیل دقیق معلومات تست کلینیکی، مواد تشکیل دهنده، کیمیا، تولید و سایر عوامل می باشد. معلومات مربوط به واکسین های کووید 19 را می توانید در ویبسایت TGA در https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines پیدا کنید.

علاوه بر ارزیابی هر دسته از واکسین های کووید 19، اداره محصولات تداوی واکسین ها را پس از اینکه در آسترالیا تهیه می شوند، از نظر مصونیت کنترول می کند. دولت آسترالیا همچنین پروگرام های وقایه سازی در خارج از کشور، بشمول انگلیس، جرمنی و نروی را از نزدیک تحت نظر دارد. در مجموع، این معلومات کمک خواهد کرد که اطمینان حاصل شود که آسترالیایی ها به یک واکسین مصون و موثر کووید 19 دسترسی دارند.

اگر یک عارضه جانبی واکسین را تجربه کردید، از یک متخصص صحت کمک بگیرید و آن را به  TGA (1300 134 237) ریپورت دهید.

معلومات نادرست: تعداد بیشتری از افراد در اثر عوارض جانبی منفی واکسین نسبت به خود کووید 19 خواهند فوت خواهند کرد.

واقعیت: هر واکسینی می تواند عوارض جانبی خفیفی ایجاد کند. عوارض جانبی اصلی واکسین ها مقداری احساس درد، سرخی یا پندیدگی در محل پیچکاری، سردرد یا تب خفیف و ماندگی است. بیشتر این موارد با مقداری دوای مسکن خفیف قابل کنترول هستند و دلیلی برای هشدار وجود ندارد.

اداره محصولات تداوی - تنظیم کننده دواهای آسترالیا - واکسینی را که مصون و موثر نباشد تأیید نخواهد کرد. یکی از مواردی که آنها بسیار دقیق به آن توجه می کنند، عوارض جانبی شدید است.

آسترالیا یکی از بهترین پروسه های تأیید در دنیا را دارد و هر دوایی که باعث عوارض جانبی شدید شود، در این کشور تأیید نخواهد شد. کار TGA با تأیید کردن متوقف نمی شود. آنها همچنین معلومات وارد شده از خارج از کشور و اجرای آن را در اینجا کاملاً تحت نظر دارند. هیچ چیزی به چانس واگذار نمی شود.

اگر شما یک عارضه جانبی واکسین را تجربه کردید، از یک متخصص صحت کمک بگیرید و آن را به TGA

(1300 134 237) ریپورت دهید.

معلومات نادرست: دولت از واکسین به عنوان پوششی برای جمع آوری / تغیر DNA شما استفاده می کند.

واقعیت: واکسین ها به بدن شما پیچکاری می شوند، هیچ چیزی از بدن شما خارج نمی شود و DNA شما را تغیر نمی دهد. برخی از واکسین های نوی کووید 19 با استفاده از قطعه ای از Messenger RNA  (mRNA) به بدن شما دستور می دهند تا در برابر کووید 19 پاسخ مصونیت ایجاد کند. mRNA هیچ کاری در مورد DNA شما انجام نمی دهد.

معلومات نادرست: ویروس بقدری عاجل جهش پیدا می کند که واکسین هرگز موثر نیست.

واقعیت: همه ویروس ها جهش می یابند. این یک قسمت طبیعی از تکامل طبیعی آنها است و کووید 19 تفاوتی با آنها ندارد. بر اساس شواهد، واکسین های کووید 19 همچنان در برابر انواع نوی آن موثر خواهند بود.

آن ممکن است به این معنی باشد که افراد به پیچکاری های تقویت کننده ضرورت دارند یا باید دوباره وقایه شوند - مانند آنفولانزا. واکسینهایی که در حال حاضر برای استفاده در آسترالیا تأیید شده اند، نشان داده اند که در جلوگیری از مریضی شدید کووید 19 بسیار موثر هستند.

معلومات نادرست: افرادی که کووید 19 داشته اند و بهبود یافته اند ضرورتی به وقایه سازی ندارند.

واقعیت: حفاظتی که کدام شخص از داشتن کووید 19 به دست می آورد از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. از آنجا که این ویروس نو است، ما نمی دانیم که هر گونه مصونیت طبیعی ممکن است دوام بیاورد. حتی اگر قبلاً کووید 19 داشته اید، هنوز باید واکسین کووید 19 را در موقعی که می توانید، دریافت کنید.

معلومات نادرست: واکسین کووید 19 به شمول نرم افزار / میکرو چیپس هایی است که برای نظارت استفاده می شود.

واقعیت: هیچ یک از واکسین های کووید 19 حاوی نرم افزار یا میکروچیپس نمی باشد.

معلومات نادرست دیگر در مورد کووید 19

معلومات نادرست: اطفال «نشر دهنده های فوق العاده» کووید 19 هستند 

واقعیت: در حالی که اطفال خرد تر به طور کلی «نشر دهنده های فوق العاده» مکروب ها و بکتری ها مانند آنفلوانزا شناخته می شوند، شواهد موجود برای کووید 19 نشان می دهد که انتقال طفل به طفل در مکاتب غیر معمول است.   علاوه بر این، هیچ معلوماتی در هیچ نقطه از جهان وجود ندارد که نشان دهد نشر عمده این ویروس از طریق اطفال خرد تر رخ داده است.   شواهد در حال حاضر نشان می دهد که اطفال نشر دهنده های فوق العاده  ویروسی نیستند که باعث کووید 19 می شود، اگرچه این امکان وجود دارد.

  معلومات نادرست: آسترالیا نمی تواند تجهیزات و سامان های طبی کافی (ونتیلاتور، ماسک، کیت های تست) را به دست آورد  

 واقعیت: آسترالیا در صاف کردن منحنی بسیار موفق بوده است، که به این معنی است که ما از  فشار فزاینده بر شفاخانه هایمان جلوگیری کرده ایم. 

ما سامان های حفاظتی شخصی زیادی در آسترالیا در دسترس داریم که بیشتر آنها در آسترالیا تولید می شوند و در همه زمان ها در آسترالیا تحویل داده می شوند.  منحیث مثال، انبار ملی طبی  ذخیره خوبی دارد و بیش از نیم بیلیون ماسک برای تحویل تدریجی تا سال 2021 فرمایش داده شده است.  

 کمیته های مشورتی به دولت آسترالیا، بشمول جالی ناخوشی های واگیر آسترالیا و جالی لابراتوری صحت عمومی غالبا برای ارزیابی مجدد رهنمایی در مورد الزامات تست کووید 19 می دهند تا اطمینان حاصل شود که تست های ضروری برای حمایت از  صحت عمومی ما در پاسخ به ناخوشی همه گیر کووید 19 انجام می شود. 

  معلومات نادرست: شفاخانه های آسترالیا قادر به مقابله با  تقاضای افزایش یافته به دلیل کووید 19  نخواهند بود  

واقعیت: آسترالیا در صاف کردن منحنی بسیار موفق بوده است، که به این معنی است که ما از  فشار فزاینده بر شفاخانه هایمان جلوگیری کرده ایم.  آسترالیا دارای یک سیستم صحی در سطح جهانی است که به خوبی برای پاسخگویی به تقاضای اضافی در طول همه گیری کووید 19، در صورت ضرورت، مجهز است.  این بشمول ظرفیت تخت اضافی شفاخانه، تجهیزات طبی، سامان ها، و کارکنان طبی از طریق مشارکت بین دولت آسترالیا، دولت های ایالتی و تریتوری و بخش صحت خصوصی است.

  معلومات نادرست: دو هفته بسته شدن نشر کووید 19 را متوقف خواهد کرد  

 واقعیت: اعمال محدودیت برای دو یا سه هفته و سپس برداشتن آن و بازگشت به زندگی عادی مان، مانع نشر کووید 19 نخواهد شد.

 اکثریت افراد مصاب به کووید 19 تنها نشانه های خفیفی دارند یا بدون نشانه هستند.  خطر  بسته شدن فقط دو هفته ای این است که افراد دارای کووید 19 بدون نشانه ممکن است ندانسته افراد دیگر را  زمانی که همه چیز پس از بسته شدن باز می شود، در معرض ویروس قرار دهند. 

بهترین راه برای کمک به کاهش سرعت نشر کووید 19 رعایت صحت دست خوب و صحت تنفسی، حفظ فاصله بدنی، ماندن در خانه و تست کردن در صورت ناخوشی، و پوشیدن ماسک وقتی که شما در یک ساحه با انتقال قابل توجه از طریق جامعه هستید و فاصله گیری بدنی میسر نیست، می باشد. 

کارشناسان صحت ما هر روز در آسترالیا و در جایی که انتقال صورت می گیرد، همچنان به نظارت بر تعداد موارد نو ادامه خواهند داد.  سپس آنها بر اساس شواهد و مدارک در مورد هر گونه قوانین یا محدودیت های نوی که ضرورت به تصویب دارند، توصیه خواهند کرد.  هر کس باید با بازدید از www.australia.gov.au در مورد محدودیت های فعلی مطلع بماند. 

  معلومات نادرست: تست همه افراد نشر کروناویروس را متوقف خواهد کرد

 واقعیت: تست نشر ویروس را متوقف نمی کند.    

یکی از ارکان اساسی در جلوگیری و کنترول کووید 19 تست تشخیصی به موقع، مقیاس پذیر و دقیق است.   تست تشخیصی نقش حیاتی در تعریف اپیدمیولجیکی ناخوشی، اطلاع رسانی  مدیریت مورد و تماس و در نهایت  کاهش دادن انتقال ویروسی دارد.  

 با این حال، تست منفی برای کووید 19 تست به این معنی نیست که شما در معرض خطر نیستید یا برای دیگران خطر ندارید.  شما  ممکن است پس از اینکه در معرض سارس COV-2 (ویروسی که باعث کووید 19 می شود) قرار می گیرید، تست منفی داشته باشید، اما قبل از اینکه نشانه های تان ایجاد شود.   به همین دلیل است که رعایت صحت خوب و فاصله بدنی بسیار مهم است و در هنگام احساس ناخوشی باید در خانه بمانید.  این اقدامات، همراه با تست هدفمند، به جلوگیری از انتقال کووید 19 و سایر ناخوشی های عفونی کمک می کند و تقاضا برای سیستم صحی آسترالیا را کاهش می دهد. 

مدیریت موفق صحت عمومی در مورد افزایش تعداد موارد و شیوع ناخوشی در یک ساحه مستلزم آن است که تست باید با دقت هدف گیری شود تا تعادل مناسبی بین حفظ کنترول واگیر و حفاظت از پایداری ظرفیت لابراتور و محل تست را برقرار کند. 

از تست گسترده آسترالیایی هایی که کدام نشانه ای نشان نمی دهند (بدون نشانه هستند) به شدت جلوگیری می شود.  این استراتیجی تست نه از نظر اپیدمیولجیک صحیح است و نه یک روش مقرون به صرفه برای شناسایی انتقال ناخوشی است.  دولت آسترالیا درک می کند که ممکن است جایی برای تست بدون نشانه در زمینه‌های خاصی برای اهداف کنترول و نظارت ناخوشی وجود داشته باشد.  این زمینه‌ها بشمول محیط های شیوع، جمعیت‌هایی با خطر بالاتر انتقال به مناطق دارای بروز کم، جمعیت‌هایی که در معرض خطر بالاتری قرار دارند، و کسانی که در محیط های انتقال با خطر بالا قرار دارند در صورت مصاب شدن در مقابل ناخوشی شدید نیز آسیب‌پذیر هستند.

 دولت آسترالیا همچنان توصیه می‌کند که استراتیجی های تست، بشمول پروگرام های غربالگری محل کار برای افراد بدون نشانه، با مشوره با مقامات صحت عمومی مربوطه و مدیران لابراتور ایجاد شود.  این امر برای اطمینان از بکاری گیری مناسب ترین و موثر ترین روش ها می باشد.  برای کسب معلومات بیشتر در مورد جهت گیری دولت آسترالیا در مورد تست گسترده بدون نشانه، لطفا به ویبسایت وزارت صحت مراجعه کنید. 

  معلومات نادرست: کیت های تست دقیق نیستند 

واقعیت: در آسترالیا، تست کووید 19 تست بسیار دقیق است.    تمامی روش‌های تست مورد استفاده در آسترالیا به صورت جامع اعتبارسنجی شده‌اند.  آنها همچنان به طور دقیق توسط اداره محصولات تداوی (TGA) و از طریق مشارکت اجباری در پروگرام های تضمین کیفیت که به طور خاص برای SARS-COV-2 (ویروسی که باعث COVID-19 می شود) ایجاد شده است، نظارت می شود. 

در آسترالیا، تست واکنش زنجیره ای پلیمراز مبتنی بر لابراتور (PCR) تست استندارد طلایی است که برای تشخیص عفونت حاد سارس COV-2 در بدن شما استفاده می شود و برای انجام تست ضرورت به جمع آوری یک نمونه تنفسی دارد.  تست‌های PCR بسیار حساس هستند و خرد ترین قطعات جنیتیکی را که مختص SARS-COV-2 هستند در یک نمونه تنفسی تشخیص می‌دهند.   

هر تکنالوجی تست نو در آسترالیا ضرورت به ارزیابی بسیار دقیق توسط TGA دارد تا از کیفیت و اعتبار نتایج و فعال کردن عرضه قانونی آن اطمینان حاصل کند.  برای معلومات نو  در مورد اینکه چه تست های کووید 19 در راجستر محصولات تداوی آسترالیا به شمول شده است، لطفا به ویبسایت TGA به

 www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australiaمراجعه کنید.

معلومات نادرست: کروناویروس یک نیرنگ است

واقعیت: کووید 19 توسط کروناویروس (SARS-COV-2) ایجاد می شود که بخشی از یک خانواده کلان از ویروس ها است که می تواند به عفونت های تنفسی در انسان و حیوانات منجر شود.  این عفونت ها می توانند طیفی از ریزش تا ناخوشی جدی تر باشند.    کووید 19در بین افراد توسط قطرات و از طریق سطوح آلوده نشر می شود.  

در آسترالیا، لابراتور مرجع ناخوشی‌های عفونی ویکتوریا (VIDRL) در مؤسسه پیتر دوهرتی برای عفونت و مصونیت، اولین لابراتور خارج از چین بود که SARS-COV-2 را ایزوله کرد.  لابراتور VIDRL ویروس ایزوله شده را با سایر لابراتور های آسترالیا، سازمان صحت جهانی و سایر کشورها به اشتراک گذاشت تا امکان تولید، اعتبار سنجی و تایید تست های تشخیصی برای کووید 19 را فراهم کند. 

  آسترالیا این خوش شانسی را دارد که توسط یک جالی تخصصی از لابراتور‌های پاتولوجی دولتی و خصوصی با قابلیت و اعتباربخشی مناسب برای شناسایی و تأیید SARS-COV-2 حمایت می شود.  توانایی این لابراتور‌ها در بالا بردن ظرفیت تست برای موفقیت آسترالیا در مسطح کردن منحنی و اجتناب از مقادیرعفونت‌های ویرانگر دیده شده در کشورهای دیگر ضروری بوده‌است.  معلومات در مورد تعداد افراد مصاب به کووید 19 و تعداد تلفات ناشی از این ناخوشی در آسترالیا و سراسر دنیا جمع آوری می شود.  معلومات به صورت روزانه توسط

 وزارت صحت آسترالیا نشر می‌شوند.

  معلومات نادرست: ماسک ها بی اثر و/یا غیر مصون هستند.   

واقعیت: ماسک ها وقتی که با سایر اقدامات احتیاطی مانند صحت خوب، فاصله گیری بدنی و ماندن در خانه و تست در هنگام ناخوشی مورد استفاده قرار می گیرند، به کم کردن سرعت نشر کووید 19 کمک می کنند. 

مانند بسیاری از ویروس های تنفسی، سارس COV-2 (ویروسی که باعث کووید 19 می شود) عمدتا توسط قطرات حاوی ویروس پخش می شود که زمانی که یک فرد مصاب گپ می زند، سرفه می کند یا عطسه می کند، ایجاد می شوند.  نشر ویروس همچنین می تواند از طریق سطوح آلوده رخ دهد.   ماسک می تواند توسط یک فرد مصاب به عفونت ویروسی تنفسی، بشمول کووید 19، با یا بدون نشانه، برای محافظت از دیگران با کاهش دادن نشر قطرات تنفسی مصاب استفاده  شود.   ماسک ها توسط کارکنان صحی و مراقبتی برای محافظت از خودشان در زمانی که  قادر به حفظ فاصله بدنی از یک فرد مصاب به عفونت تنفسی، بشمول کووید 19 نیستند، استفاده می شود. 

استفاده از ماسک تنها یک قدم در کاهش دادن سرعت نشر کووید 19 است و جایگزین سایر اقدامات احتیاطی نیست.  این مهم است که به رعایت صحت دست خوب و صحت تنفسی، فاصله گیری بدنی، و ماندن در خانه و تست در هنگام ناخوشی ادامه دهید. 

هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد پوشیدن ماسک غیر مصون است یا اینکه منجر به تکلیف هایی از قبیل کمبود آکسیجن می شود.  ارائه دهندگان مراقبت های صحت برای مدت زمان طولانی در طول سالها بدون این تکلیف ها ماسک ها را پوشیده اند.       

 

 به این ویبسایت به طور منظم دسترسی داشته باشید تا در مورد تحولات کلیدی در پاسخ دولت آسترالیا به کووید 19 مطلع بمانید.

 SBS همچنین دارای طیف وسیعی از معلومات در مورد کووید 19 به لسان شما می باشد.  همچنین شما می‌توانید از پروگرام‌های تلفون مبایل و افزونه‌های مرورگر برای ترجمه معلومات دولتی استفاده کنید.   برای یکی از این پروگرام ها که ضرورتهای شما را برآورده کند، تلاشی کنید.

 برای دسترسی به معلومات اضافی به لسان انگلیسی، به www.australia.gov.au مراجعه کنید.