בודדים ומשקי ביתם

משיכה מוקדמת מחשבונות תגמולים (פנסיה)

אנשים יחידים (להבדיל ממשפחות) ותושבים ארעיים זכאים, יוכלו להגיש בקשה באינטרנט באתר ״החשבון הממשלתי שלי״ ״מיי גב״ למשוך סכום של עד 10,000 דולר מחשבון הפנסיה שלהם, וזאת עד הראשון ביולי 2020.

החל מהראשון ביולי 2020 ועד 24 בספטמבר 2020, תינתן ליחידים אפשרות למשוך סכום נוסף של עד 10,000 דולר.

משיכה מוקדמת של סכומי כסף מחשבון הפנסיה שלך תשפיע על מאזן הפנסיה שלך ועלולה להשפיע לרעה על ההכנסה שלך כשתצא לגימלאות. מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני שמגישים בקשה למשיכה מוקדמת מחשבון הפנסיה שלך.

לקבלת פרטים נוספים על משיכה מוקדמת של סכומי כסף מחשבון הפנסיה שלך בקרו באתר מס ההכנסה העוסק בנגיף הקורונה www.ato.gov.au/coronavirus או אם אתה רוצה לשוחח עם נציג נס ההכנסה בעברית, התקשר לשירות התרגום הארצי בטלפון 50 14 13.

אין לפנות דיירים מדירות

ממשלות והמדינות והטריטוריות יאסרו לפנות דיירים מדירות למשך שישה חודשים. אנו מעודדים בעלי בתים ודיירים לשוחח על הסכמים לטווח קצר. בדקו עם הממשלה במדינה או בטריטוריה שלכם לקבלת פרטים נוספים.

הפחתת הסכום המינימלי שפנסיונרים חייבים למשוך מחשבון הפנסיה שלהם כהכנסה

הסכום שפנסיונרים נדרשים למשוך מחשבונות הפנסיה שלהם מדי שנה ירד ב50% (חמישים אחוזים) בשנות המס 2019-2020 ו2020-2021 כדי למזער את הנזק מההפסדים המשמעותיים בשווקי ההון כתוצאה ממגיפת הקוביד-19.

למידע נוסף, בקרו ב www.ato.gov.au/drawdown

מניעת הונאות ושמירה על מערכת בטוחה והוגנת

ישנה עלייה במספר התושבים האוסטרלים שנחשפו למעשי הונאה הקשורים לקוביד-19 ולמעשי הונאה אחרים. אם אתה חושב שיצר איתך קשר אדם המנסה להונות אותך או שהנך חושש שהודעת אימייל, הודעת טקסט או שיחת טלפון שקיבלת נראים חשודים, כצעד ראשון צור עמנו קשר.

לפרטים נוספים בקר באתר מס ההכנסה העוסק בתרמיות ומעשי הונאה www.ato.gov.au/scams

אם אתה חושש שמידע הקשור במסים שלך או בפנסיה שלך נגנב או שעשו בו שימוש ללא רשותך עליך:

  • לבדוק את החשבון שלך באתר ״החשבון הממשלתי שלי״ ״מיי גב״, באם יש לך כזה, ובדוק שהפרטים עדיין נכונים

  • ליצור קשר על המרכז לתמיכה בזהות לקוחות במספר 033 467 1800 לסייע לך לשמור על זהות המס שלך.

תוכל גם להודיע לנו אם אתה חש שאדם מסויים או בעל עסק לא פועל על פי החוק www.ato.gov.au/tipoff.

תשלומים ושירותים ממשלתיים 

״סֵרְוֵויסֶס אוֹסְטְרַלְיָה״ או ״המשרד לשירותי רווחה של אוסטרליה״ עשוי לעזור לך מבחינה פיננסית אפילו אם אתה לא מקבל תשלומים מִסֶנְטֵרְלִינְק. אתה לא צריך לגשת לאחד ממרכזי השירותים. אתה יכול להגיש בקשה באמצעות אחת מאפשרויות השירות העצמי. אתה יכול גם לפנות לעובדת סוציאלית. אך אם אתה כבר לקוח של המשרד וזכאי לתשלומים, הוכנסו מספר שינויים לתשלומים והשירותים שלנו עקב מגיפת נגיף הקורונה (קוביד-19). לפרטים נוספים במספר שפות בקרו באתר servicesaustralia.gov.au/covid19