חיסונים כנגד קוביד-19

גישה לחיסון בטוח ומועיל כנגד קוביד-19 עבור כל תושבי אוסטרליה תעזור לכם, למשפחתכם ולקהילה שלכם מפני נגיף הקורונה.

החיסונים כנגד קוביד-19 יסופקו לכל השוהים באוסטרליה, חינם אין כסף, אפילו אם אינכם אזרחי אוסטרליה או במעמד של תושבי קבע. וזה כולל אנשים שאינם זכאים לכרטיס מדיקר, תיירים מחוץ לאוסטרליה, סטודנטים בינלאומיים, עובדים מהגרים ומבקשי מקלט.

לפרטים נוספים בשפתכם בקרו ב:

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

דפי מידע