לעסקים

תשלומי ״גּוֹבְּקִיפֶּר״ (שימור מקומות העבודה)

תכנית הממשלה לשימור מקומות העבודה ״גּוֹבְּקִיפֶּר״ היתה סובסידיה זמנית שהוענקה לעסקים  שהושפעו לרעה באופן משמעותי ממגיפת נגיף הקורונה.

מעסיקים הזכאים לכך, עצמאים שאינם מעסיקים עובדים (עובדים לבד) יכלו להגיש בקשה לקבל תשלומי ״גּוֹבְּקִיפֶּר״ לעובדים הזכאים לכך. התשלומים שולמו למעסיק באיחור של חודש על ידי לשכת המס האוסטרלית.

עסקים יכלו להגיש בקשה לתשלומי ״גּוֹבְּקִיפֶּר״ באתר העסקי של לשכת מס הכנסה, אתר שירותי מס הכנסה  באמצעות אתר ה״חשבון הממשלתי שלי״ ״מיי גב״, אם היו עצמאיים שאינם מעסיקים עובדים (עובד לבד), או באמצעות סוכן מס רשום או סוכן המתמחה ב״הצהרות פעילות עסקית״, ״בַּאס״.

לפרטים נוספים על תשלומי ״גּוֹבְּקִיפֶּר״ מלשכת המס האוסטרלית בקרו באתר לשכת המס האוסטרלית העוסק ב״גּוֹבְּקִיפֶּר״

הבטחת תזרים מזומנים (קֵשׁ פְלוֹ) לתשלום חשבונות ומשכורות

מעסיקים הזכאים לכך וארגונים שלא למטרות רווח המעסיקים עובדים, שיגישו את הצהרות הפעילות שלהם עד לחודש או לרבעון ספטמבר 2020, יקבלו סכומים הנעים בין 20,000 ל 100,000 דולר כתמריץ לחזק את תזרים המוזמנים על ידי כך שיגישו את הצהרות הפעילות החודשיות והרבעוניות שלהם לחודשים מרץ 2020 עד לספטמבר 2020.

לפרטים נוספים בקרו באתר

מתלמדים וחניכים

הממשלה מעודדת את המשך התפתחות כח העבודה המיומן באוסטרליה ומסייעת לעסקים הזכאים לכך להמשיך להעסיק מתלמדים וחניכים עלי ידי סבסוד 50 אחוזים ממשכורות המתלמדים והחניכים עד לסכום של $21,000.

 לפרטים נוספים בקרו באתר ״התמיכה במתלמדים ובחניכים״

הענקת אשראי והלוואות

מטרת היוזמה החדשה למתן ערובות לעסקים קטנים ובינוניים (אֵס-אֵם-אִי) עקב מגיפת נגיף הקורונה, לאפשר גישה למקורות נוספים להלוואות כספים ממוסדות הלוקחים חלק ביוזמה, וזאת בכדי לתמוך בך במהלך החודשים הבאים.

הממשלה תספק ערובות של 50 אחוזים למוסדות המלווים כספים לעסקים קטנים ובינוניים (אֵס-אֵם-אִי) למתן הלוואות לא מאובטחות לשימוש כהון שוטף.

הממשלה גם מעניקה פטור מהתחייבות ל״מתן הלוואות אחראיות״ למוסדות המעניקות אשראי לעסקים קטנים שהם לקוחות קיימים.

הפטור הוא לתקופה של שישה חודשים ומתייחס להענקת אשראי למטרות עסקיות, כולל אשראי חדש, הגדלת תקרת האשראי, שנויי אשראי וארגון מחדש.

תמיכה באזורים ומגזרים שנפגעו קשות במשבר

הממשלה הקצתה סכום של מיליארד דולר לתמוך בקהילות, אזורים ומגזרי תעשיה שנפגעו באופן החמור ביותר על ידי פרוץ מגיפת נגיף הקורונה. כספים אלו ישמשו לסיוע בתקופת המשבר ובעזרה בשיקום לאחר תום המשבר. בנוסף, הממשלה מסייעת לחברות התעופה באמצעות חבילת סיוע של 715 מיליון דולרים.

אמצעים זמניים לתמיכה בעסקים במסגרת תכנית ״גּוֹבְּקִיפֶּר״

כחלק מתקציב 2020-2021, הממשלה מיישמת מספר צעדים לעזור לעסקים להתאושש ממשבר מגיפת נגיף הקורונה (קוביד-19).

צעדים אלו נוגעים להגשת בקשות להקלות במס, נכויים, זכויים על פחת בערך הנכסים בעת הגשת החזר המס. הצעדים יתמכו בעסקים במשך התקופה בה תהיינה השלכות כלכליות של קוביד-19 לשנות המס 2020-2021 ו2021 ל2022.

הצעדים כוללים:

  • תכנית ״גּ׳וֹבְּמֵייקֶר הַיירִינְג קְרֵדִיט״ (התכנית הממשלתית המעודדת העסקת צעירים בני 16 עד 35)
  • כיסוי הוצאות מלא באופן זמני
  • נשיאת הפסדים לשנים הבאות
  • תמיכה בהשקעה עסקית- פחת מואץ של ערך נכסים
  • מחיקה מיידית של רכישות מספרי החשבונות
  • העלאת סף המחזור לעסקים קטנים