עסקים

הארכת תוקף תשלומי הג׳וֹבְּקִיפֶּר

תשלומי הג׳וֹבְּקִיפֶּר, שאמורים היו להסתיים ב 27 בספטמבר 2020, ימשיכו לעסקים זכאים (כולל עצמאים) וארגונים שלא למטרות רווח עד ל28 במרץ 2021.

לבחינת סיכום השינויים העתידיים אנא בקרו באתר נגיף הקורונה של משרד האוצר treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension

תשלומי ״גּוֹבְּקִיפֶּר״ (שימור מקומות העבודה)

תכנית הממשלה לשימור מקומות העבודה ״גּוֹבְּקִיפֶּר״ היא סובסידיה זמנית המוענקת  שהושפעו לרעה באופן משמעותי ממגיפת נגיף הקורונה.

מעסיקים הזכאים לכך, עצמאים שאינם מעסיקים עובדים (עובדים לבד) יכולים להגיש בקשה לקבל תשלומי ״גּוֹבְּקִיפֶּר״ לעובדים הזכאים לכך. התשלומים ישולמו למעסיק באיחור כל חודש על ידי לשכת המס האוסטרלית.

עסקים יכולים להגיש בקשה לתשלומי ״גּוֹבְּקִיפֶּר״ מאתר שירותי מס הכנסה אתר שירותי מס הכנסה  באמצעות אתר ה״חשבון הממשלתי שלי״ ״מיי גב״, אם אתה עצמאי שאינו מעסיקים עובדים (עובד לבד), אן באמצעות סוכן מס רשום או סוכן המתמחה ב״הצהרות פעילות עסקית״, ״בַּאס״.

לפרטים נוספים על התמיכה והסיוע הנוכחי במסגרת ״גּוֹבְּקִיפֶּר״ מלשכת המס האוסטרלית בקרו באתר לשכת המס האוסטרלית העוסק ב״גּוֹבְּקִיפֶּר״

הבטחת תזרים מזומנים (קֵשׁ פְלוֹ) לתשלום חשבונות ומשכורות

מעסיקים הזכאים לכך וארגונים שלא למטרות רווח המעסיקים עןבדים, שיגישו את הצהרות הפעילות שלהם עד לחודש או לרבעון ספטמבר 2020, יקבלו סכומים הנעים בין 20,000 ל 100,000 דולר כתמריץ לחזק את תזרים המוזמנים.

לפרטים נוספים בקרו באתר

 סיוע בתזרים מזומנים למעסיקים

מתלמדים וחניכים

הממשלה מעודדת את המשך התפתחות כח העבודה המיומן באוסטרליה ומסייעת לעסקים הזכאים לכך להמשיך להעסיק מתלמדים וחניכים עלי ידי סבסוד 50 אחוזים ממשכורות המתלמדים והחניכים עד לסכום של $21,000.

 לפרטים נוספים בקרו באתר ״התמיכה במתלמדים ובחניכים״

 תמיכה במתלמדים ובחניכים

הענקת אשראי והלוואות

מטרת היוזמה החדשה למתן ערובות לעסקים קטנים ובינוניים (אֵס-אֵם-אִי) עקב מגיפת נגיף הקורונה, לאפשר גישה למקורות נוספים להלוואות כספים ממוסדות הלוקחים חלק ביוזמה, וזאת בכדי לתמוך בך במהלך החודשים הבאים.

הממשלה תספק ערובות של 50 אחוזים למוסדות המלווים כספים לעסקים קטנים ובינוניים (אֵס-אֵם-אִי) למתן הלוואות לא מאובטחות לשימוש כהון שוטף.

הממשלה גם מעניקה פטור מהתחייבות ל״מתן הלוואות אחראיות״ למוסדות המעניקות אשראי לעסקים קטנים שהם לקוחות קיימים.

הפטור הוא לתקופה של שישה חודשים ומתייחס להענקת אשראי למטרות עסקיות, כולל אשראי חדש, הגדלת תקרת האשראי, שנויי אשראי וארגון מחדש.

תמיכה באזורים ומגזרים שנפגעו קשות במשבר

הממשלה הקצתה סכום של מיליארד דולר לתמוך בקהילות, אזורים ומגזרי תעשיה שנפגעו באופן החמור ביותר על ידי פרוץ מגיפת נגיף הקורונה. כספים אלו ישמשו לסיוע בתקופת המשבר ובעזרה בשיקום לאחר תום המשבר. בנוסף, הממשלה מסייעת לחברות התעופה באמצעות חבילת סיוע של 715 מיליון דולרים.

השקעה בעסק שלך

הסף המיידי למחיקת פריטי ציוד מסִפְרֵי החשבונות הועלה מ$30,000 ל $150,000 לעסקים עם מחזור שנתי מצטבר של עד 500 מיליון דולר. באם אתה רוכש ציוד חדש עבור המחסן שלך או טרקטור יד שניה, תינתן לעסק שלך האפשרות למחוק מסִפְרֵי החשבונות שלך פריטי ציוד רבים יותר ומסוגים רבים יותר, וזאת עד ל31 בחודש דצמבר 2020.

עסקים זכאים יוכלו להנות מאפשרות לניכוי מואץ של פחת על ציוד באמצעות יוזמה לעידוד השקעה במשך 15 חודשים.

לפרטים נוספים בקרו:

מחיקה מיידית מספרי החשבונות לעסקים זכאים

תמיכה בהשקעה עסקית- פחת מואץ

כמוכן בקרו: