אשרות כניסה וגבולות המדינה

הגבלות נסיעה

הממשלה הטילה הגבלות נסיעה למניעת כניסה למדינה של נוסעים נכנסים שאינם אזרחים אוסטרלים ונוסעים נכנסים שאינם תושבי המדינה.

נוסעים נכנסים הפטורים מהגבלות הנסיעה כוללים בני המשפחה הקרובה של תושבים אוסטרלים ובעלי מעמד של תושבי קבע, כולל בני זוג, ילדים קטינים, אפוטרופוסים ובני זוג על פי החוק. לאחר הנחיתה באוסטרליה ידרשו כל הנוסעים הנכנסים להיכנס לבידוד למשך שבועיים (14 יום).

מידע למחזיקי אשרת שהייה זמנית

מחזיקי אשרת שהייה זמנית המעוניינים להישאר באוסטרליה מעבר לתאריך התפוגה של אשרת השהייה שלהם חייבים להגיש בקשה לאשרה שהייה נוספת. מחזיקי אשרות שהייה צריכים לברר איזו אשרה מתאימה לנסיבות המיוחדות שלהם ולבדוק אם הם זכאים להגיש בקשה לקבל אשרה שכזו.

למידע נוסף על הגבלות הנסיעה ואשרות שהייה בקרו באתר covid19.homeaffairs.gov.au