Оbrazovanje

Dodatna pomoć se pruža studentima, roditeljima i оbrazovnim ustanovama dok se radi na usporavanju širenja COVID-19.