Rasizam nije prihvatljiv

Ako vidite ili doživite rasnu diskriminaciju, maltretiranje ili mržnju, nemojte ih trpjeti; podignite glas.

Ako ste žrtva rasističkog ponašanja

 • Ako ste napadnuti ili vam se prijeti nasiljem, kontaktirajte policiju.
  • U kritičnoj ili po život opasnoj situaciji, nazovite tri nule (000) i tražite policiju.
  • Ako trebate pomoć policije, ali niste u izravnoj opasnosti, nazovite Telefonsku službu za pomoć policije (Police Assistance Line) (131 444).
 • Ako nema nasilja i ako je to sigurno, možete pokušati sami riješiti situaciju tako što ćete se suočiti izravno s osobom ili osobama koje vas vrijeđaju ili maltretiraju.
 • Ako se situacija ne riješi izravnim kontaktom ili vam nije ugodno da ju sami rješavate, možete se žaliti Аustralskoj komisiji za ljudska prava (Australian Human Rights Commission - AHRC).

Moć promatrača

Kada ljudi koji su svjedoci rasizma podignu glas protu rasizma, osoba koja je meta rasizma osjeća da ima potporu i to može navesti rasistu da preispita svoje ponašanje. Ali nemojte sebe dovoditi u riskantne situacije. Kažite nešto i stanite uz žrtvu samo ako je to sigurno. Čak i jednostavna gesta može biti moćna.

Ako vidite da se netko rasistički ponaša, možete:

 • kazati nešto — nazvati to rasizmom kako bi počinitelj znao da njegovo ponašanje nije prihvatljivo
 • podržati žrtvu — stanite pored osobe koja je meta napada i pitajte ju je li dobro 
 • prikupljati dokaze — snimite incident svojim telefonom, slikajte počinitelja i incident prijavite vlastima

Аustralska komisija za ljudksa prava ima savjete i za promatrače, posjetite https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Rasna diskriminacija i vaša prava

U Australiji je protuzakonito na javnom mjestu uraditi nešto utemeljeno na rasi, boji kože, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti osobe ili skupine ljudi što bi ih moglo uvrijediti, povrijediti, poniziti ili zastrašiti. Takvo ponašanje se klasificira kao rasna mržnja.

Primjeri rasne mržnje mogu uključiti:

 • rasno uvrjedljiv materijal na internetu, uključujući е-forume, blogove, sajtove na društvenim mrežama i za podjelu videa
 • rasno uvrjedljive komentare ili slike u publikacijama kao što su novine, časopisi i druge publikacije, na primjer leci ili flajeri
 • rasno uvrjedljive govore na javnim okupljanjima
 • rasno uvrjedljive komentare na javnim mjestima, na primjer u trgovini, na radnom mjestu, u parku, u javnom prijevozu ili u školi
 • rasno uvrjedljive komentare na sportskim događanjima od strane igrača, gledatelja, trenera ili službenih lica.

Zakon nastoji uspostaviti ravnotežu između prava na slobodno komuniciranje (‘slobodu govora’) i prava na život bez izloženosti rasnoj mržnji. Neki postupci nisu protuzakoniti ako se “čine u razumnoj mjeri i dobroj vjeri”.

Do rasne diskriminacije dolazi kada se s jednom osobom postupa nepovoljnije u odnosu na drugu osobu u sličnoj situaciji zbog njezine rase, boje kože, podrijetla, nacionalne ili etničke pripadnosti ili imigracijskog statusa. Na primjer ako netko odbije iznajmiti kuću potencijalnom stanaru zbog toga što je stanar određenog rasnog podrijetla ili boje kože.

Do rasne diskriminacije dolazi i u slučajevima kada postoji pravilo ili propis koji je isti za sve, ali ima nepravedan utjecaj na osobe određene rase, boje kože, podrijetla, nacionalne ili etničke pripadnosti ili imigracijskog statusa. Na primjer kada bi neka tvrtka uvela pravilo da zaposlenici ne smiju nositi šešire, kape ili druga pokrivala za glavu, to bi najvjerojatnije imalo nepravedan utjecaj na osobe određenog rasnog/etničkog podrijetla.

Ako doživljavate rasnu diskriminaciju ili mržnju, možete se žaliti Australskoj komisiji za ljudska prava. Proces podnošenja žalbe je jednostavan, besplatan i fleksibilan.

Ako se želite žaliti Australskoj komisiji za ljudska prava, posjetite www.humanrights.gov.au/complaints

Nacionalna informacijska služba (National Information Service)

Nacionalna informacijska služba (National Information Service - NIS) Аustralske komisije za ljudska prava pruža informacije i daje upute pojedincima, organizacijama i poslodavcima o različitim pitanjima u svezi s ljudskim pravima i diskriminacijom. Te usluge su besplatne i povjerljive.

NIS može:

 • dati vam informacije o vašim pravima i dužnostima prema saveznom zakonu o ljudskim pravima i suzbijanju diskriminacije
 • razgovarati s vama o tome ispunjavate li uvjete za podnošenje žalbe komisiji ili kako bi se zakon mogao primijeniti na vašu situaciju
 • dati vam informacije o procesu podnošenja žalbe, о sastavljanju odgovora na žalbu ili postupcima u slučaju specifičnih pitanja iz oblasti diskriminacije
 • uputiti vas na drugu organizaciju koja će vam pomoći

Međutim, NIS vam ne može dati pravni savjet.

NIS možete kontaktirati na sljedeće načine:

Služba prevoditelja i tumača (Translating and Interpreting Service)

Služba prevoditelja i tumača (TIS National) је služba koja osobama koje ne govore (dobro) engleski pruža usluge tumačenja. Većina usluga koje pruža TIS National је besplatna za korisnike – osobe koje ne govore (dobro) engleski.

Savjetovanje i mentalno blagostanje

Za sve građane Australije je utemeljena nova služba koja će 24 sata na dan, svih 7 dana u tjednu pružati besplatne i specifične usluge potpore tijekom pandemije koju je prouzročio virus COVID-19.

Usluge možete dobiti na internetskim stranicama službe: https://coronavirus.beyondblue.org.au/

U osobnoj kriznoj situaciji i ako trebate usluge iz oblasti mentalnog zdravlja, možete bilo kad kontaktirati organizaciju Beyond Blue na 1800 512 348 ili Lifeline na 13 11 14

Kids Helpline (telefonska služba za pomoć djeci) pruža besplatne usluge mladim osobama od 5 do 25 godina starosti. Djeca, mladež (tinejdžeri) i mlade odrasle osobe mogu bilo kada nazvati 1800 551 800.