Աշխատանքի առողջություն և անվտանգություն

Անվտանգ աշխատանք Ավստրալիան մշակել է ուղեցույց՝ աջակցելու բիզնեսներին և անհատներին՝ հասկանալու իրենց պարտականությունները աշխատանքի առողջության և անվտանգության օրենքների համաձայն, և ինչպես կառավարել COVID-19-ի կողմից առաջացած վտանգները:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելեք՝ swa.gov.au/coronavirus

Տեղեկագրեր