Բիզնես և ֆինանսական աջակցություն

Հասանելի է տեղեկատվությունը 2020/21թ. բյուջեի, ֆինանսական աջակցության և աշխատանքի առողջության և անվտանգության վերաբերյալ բիզնեսների, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց և տնային տնտեսությունների համար: