Covid-19-ի դեմ պատվաստանյութեր

Մենք խրախուսում ենք Ավստրալիայի հանրությունում ապրող բոլորին պատվաստվել: Սա համահունչ է առողջապահական խորհուրդներին:

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերն անվճար են բոլորի համար Ավստրալիայում, ներառյալ՝

  • Ավստրալիայի վիզա կրողներ
  • արտասահմանյան այցելուներ
  • միջազգային ուսանողներ
  • աշխատանքային միգրանտներ
  • ապաստան հայցողներ, և
  • մարդիկ, ովքեր վավեր վիզա չունեն:

Երբ Ավստրալիայում մարդիկ պատվաստվում են, նրանց ներգաղթի կամ քաղաքացիության կարգավիճակի մասին տեղեկություններ չեն հավաքվում:

Անհրաժեշտ չէ, որ դուք իրավասու լինեք կամ գրանցված լինեք Medicare-ում՝ COVID-19-ի դեմ անվճար պատվաստում ստանալու համար: Կլինիկա գտնելու համար, որտեղ ձեզ Medicare քարտ անհրաժեշտ չէ, օգտագործեք COVID-19 Vaccine Eligibility Checker:

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ծրագրի մասին ձեր լեզվով լրացուցիչ տեղեկատվության համար, այցելեք COVID-19 vaccine information in your language:

Տեղեկագրեր