Ընտանեկան բռնություն

Դժվար ժամանակները չեն արդարացնում առավել ծանր ժամանակները տանը: Եթե դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը տուժել է ընտանեկան բռնությունից կամ բռնի վերաբերմունքից, դիմեք 1800RESPECT 1800 737 732 հեռախոսահամարով անվճար, գաղտնի խորհրդատվության և աջակցության համար: Այն հասանելի է ցանկացած ժամանակ՝ կանանց և տղամարդկանց համար: Առցանց աջակցություն նույնպես հասանելի է՝ http://www.1800respect.org.au/