Կրթություն

Լրացուցիչ աջակցություն է ցուցաբերվում ուսանողներին, ծնողներին և կրթություն տրամադրողներին, մինչ մենք աշխատում ենք COVID-19- ի տարածումը դանդաղեցնելու ուղղությամբ: