Կրթություն

Լրացուցիչ աջակցություն է ցուցաբերվում ուսանողներին, ծնողներին և կրթական հաստատություններին, մինչ մենք աշխատում ենք COVID-19-ի տարածումը դանդաղեցնելու ուղղությամբ: