ព័ត៌មានមិនពិត និងការពិតអំពីវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19)

គំនិតខុស៖ អ្នកអាចព្យាបាលវីរុសកូរ៉ូណា ដោយប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ឬថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់

ការពិត៖ គ្មានវ៉ាក់សាំង ឬការព្យាបាលសម្រាប់វីរុសកូរ៉ូណានៅឡើយទេ។

អ្នកស្រាវជ្រាវនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំងសម្រាប់វីរុសនេះ។ បេក្ខជនវ៉ាក់សាំងជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាកល្បងគ្លីនិក។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមិនដឹងថាការបង្កើតវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវការប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានទេ។

អ្នកស្រាវជ្រាវក៏កំពុងពិនិត្យមើលលើថ្នាំថ្មី និងថ្នាំនានាដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលអាចជួយព្យាបាលវីរុសកូរ៉ូណា។ ឧទាហរណ៍ ថ្នាំប្រឆាំងវីរុសមានឈ្មោះថា remdesivir បានទទួលការយល់ព្រមជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ដើម្បីព្យាបាលមនុស្សដែលមាន COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ។ ថ្នាំដទៃទៀតដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរួមមានការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺរលាកសន្លាក់ ជំងឺគ្រុនចាញ់ និង ហ៊ីវ (HIV)។ ថ្នាំទាំងនេះនឹងមិនព្យាបាលវីរុសកូរ៉ូណាទេ ប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សដែលឆ្លងវីរុស និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃករណីនានា។

ដូច្នេះជាការសំខាន់ ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ត្រូវអនុវត្តអនាម័យដៃ និងអនាម័យផ្លូវដង្ហើមឱ្យបានល្អ រក្សាគម្លាតរាងកាយ ស្នាក់នៅផ្ទះ និងធ្វើតេស្ត ប្រសិនបើអ្នកមិនស្រួលខ្លួន និងពាក់ម៉ាស់ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ខ្លាំង ជាពិសេសនៅពេលមានការពិបាកក្នុងការអនុវត្តការក្សាគម្លាតរាងកាយពីគ្នា។

គំនិតខុស៖ កុមារគឺជា ‘អ្នកធ្វើឱ្យឆ្លងរាលដាលបំផុត’ នៃ COVID-19

ការពិត៖ ក្នុងពេលដែលកុមារតូចៗត្រូវបានគេដឹងថាជា ‘អ្នកធ្វើឱ្យឆ្លងរាលដាលបំផុត’ នៃមេរោគ និងមេរោគពីសត្វល្អិតដូចជា សម្រាប់ជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំ ភស្តុតាងនាពេលប្បន្នសម្រាប់ COVID-19 បានណែនាំថាការឆ្លងពីកុមារទៅកុមារនៅក្នុងសាលារៀនមិនមានជាទូទៅទេ។ លើសពីនេះទៀត គ្មានទិន្នន័យណានៅទីកន្លែងណានៅក្នុងពិភពលោកដែលបង្ហាញថាការឆ្លងរាលដាលសំខាន់នៃវីរុសនេះបានកើតឡើង ជាមួយកុមារតូចៗនោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចកើតមាន ភស្តុតាងបច្ចុប្បន្នណែនាំថាកុមារមិនមែនជាអ្នកធ្វើឱ្យឆ្លងរាលដាលបំផុតនៃវីរុសដែលបណ្ដាលឱ្យមាន COVID-19 នោះទេ។

គំនិតខុស៖ ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនអាចទទួលបានឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ និងការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ (ឧបករណ៍បញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើម ម៉ាស់ កញ្ចប់ធ្វើតេស្ត)

ការពិត៖ ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជោគជ័យខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើឱ្យខ្សែកោងក្លាយជារាបស្មើ ដែលមានន័យថាយើងបានជៀសវាងសម្ពាធកើនឡើងលើមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង។

យើងមានឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ដោយកំពុងត្រូវបានផលិតកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី និងផ្ដល់ទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅគ្រប់ពេលទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ការស្តុកទុកសម្ភារផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិនៅតែមានស្តុកទុកបានល្អ និងបានបញ្ជាទិញម៉ាស់ជាងកន្លះពាន់លានសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដែលមានការចាត់ចែងរហូតដល់ឆ្នាំ 2021។

គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី រួមមានបណ្ដាញជំងឺឆ្លងប្រទេសអូស្ត្រាលី និងបណ្ដាញមន្ទីរពិសោធន៍សុខភាពសាធារណៈ ជួបគ្នាជាប្រចាំដើម្បីវាយតម្លៃឡើងវិញលើការណែនាំស្ដីពី លក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការធ្វើតេស្តរក COVID-19 ដើម្បីធានាថាការធ្វើតេស្តសំខាន់ៗត្រូវបានដឹកនាំធ្វើដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការឆ្លើយតបសុខភាពសាធារណៈរបស់យើងចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19។

គំនិតខុស៖ មន្ទីរពេទ្យរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនអាចទ្រាំទ្របានជាមួយនឹងតម្រូវការកើនឡើងដោយសារតែ COVID-19

ការពិត៖ ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្រេចជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើឱ្យខ្សែកោងក្លាយជារាបស្មើ ដែលមានន័យថាយើងបានជៀសវាងនូវសម្ពាធកើនឡើងលើមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង។ ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រព័ន្ធសុខភាពកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកដែលដាក់ត្រៀមបានល្អដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ប្រសិនបើមានការតម្រូវ។ នេះរួមមានសមត្ថភាពសម្រាប់គ្រែមន្ទីរពេទ្យបន្ថែម ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ការផ្គត់ផ្គង់ និងបុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្រ តាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី និងរដ្ឋាភិបាលតាមរដ្ឋ និងដែនដី និងផ្នែកសុខភាពឯកជន។

គំនិតខុស៖ ការបិទខ្ទប់មិនឱ្យចេញចូលរយៈពេលពីរសប្ដាហ៍នឹងបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19

ការពិត៖ ការដាក់កម្រិតសម្រាប់រយៈពេលពីរ ឬបីសប្ដាហ៍ ហើយបន្ទាប់មកលើកលែងវាវិញ និងត្រឡប់ទៅជីវិតរស់នៅធម្មតារបស់យើងវិញ នឹងមិនបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ទេ។

មនុស្សភាគច្រើនដែលមាន COVID-19 មានរោគសញ្ញាស្រាលប៉ុណ្ណោះ ឬគ្មានរោគសញ្ញាតែម្ដង។ ហានិភ័យនៃការបិទខ្ទប់មិនឱ្យចេញចូលរយៈពេលពីរសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះ គឺថាមនុស្សដែលមិនមានរោគសញ្ញា COVID-19 ប្រហែលជាមិនដឹងថាមានឆ្លងវីរុសទៅមនុស្សដទៃទៀតទេ នៅពេលអ្វីៗត្រូវបានបើកឡើង ក្រោយពីការបិទខ្ទប់មិនឱ្យចេញចូល។

វិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីជួយធ្វើឱ្យយឺតដល់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 គឺត្រូវអនុវត្តអនាម័យដៃ និងអនាម័យផ្លូវដង្ហើមឱ្យបានល្អ រក្សាគម្លាតរាងកាយ ស្នាក់នៅផ្ទះ និងធ្វើតេស្ត ប្រសិនបើអ្នកមិនស្រួលខ្លួន និងពាក់ម៉ាស់ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ខ្លាំង និងមិនអាចរក្សាគម្លាតរាងកាយពីគ្នាបាន។

អ្នកជំនាញសុខភាពរបស់យើងនឹងបន្តតាមដានចំនួននៃករណីថ្មីៗក្នុងថ្ងៃនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី និងនៅកន្លែងដែលមានការឆ្លងកំពុងកើតមានឡើង។ បន្ទាប់មកពួកគេនឹងផ្ដល់ការណែនាំផ្អែកលើភស្តុតាង ធ្វើជាបទបញ្ញត្តិ ឬការរឹតបន្តឹងថ្មី ដែលនឹងត្រូវការអនុម័ត។ មនុស្សគ្រប់រូបគួរតែបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយចូលមើល www.australia.gov.au

គំនិតខុស៖ ការធ្វើតេស្តលើមនុស្សគ្រប់រូបនឹងបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណា

ការពិត៖ ការធ្វើតេស្តមិនបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសទេ។

សសរស្ដមមួយក្នុងចំណោមសសរស្ដមសំខាន់ៗក្នុងការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងលើ COVID-19 គឺការធ្វើតេស្តរករោគសញ្ញាឱ្បបានទាន់ពេលវលា មានទំហំធំ និងមានភាពត្រឹមត្រូវ។ ការធ្វើតេស្តរករោគសញ្ញាដើរតួសំខាន់ក្នុងការកំណត់ការសិក្សាពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ ជូនដំណឹងអំពីករណី និងការគ្រប់គ្រងលើទំនាក់ទំនង ហើយសំខាន់បំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយការឆ្លងនៃវីរុស។

ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធ្វើតេស្តរក COVID-19 ឃើញអវិជ្ជមាន មិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនប្រឈមនឹងហានិភ័យ ឬមានហានិភ័យចំពោះអ្នកដទៃនោះទេ។ អ្នកអាចធ្វើតេស្តឃើញ
COVID-19 អវិជ្ជមានក្រោយពីអ្នកបានឆ្លង SARS-CoV-2 (វីរុសដែលបណ្ដាលឱ្យមាន COVID-19) ប៉ុន្តែនៅមុនពេលអ្នកចេញរោគសញ្ញា។ ហេតុនេះហើយដែលជាការសំខាន់ណាស់ត្រូវអនុវត្តអនាម័យល្អ និងរក្សាគម្លាតរាងកាយ ហើយត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះនៅពេលអ្នកមិនស្រួលខ្លួន។ សកម្មភាពទាំងនេះ រួមជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តមានគោលដៅ កំពុងជួយទបស្កាត់ការឆ្លងនៃ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងដទៃទៀត កាត់បន្ថយតម្រូវការលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាល អូស្ត្រាលី។

ការគ្រប់គ្រងសុខភាពសាធារណៈលើចំនួនករណី និងការផ្ទុះរាតត្បាតកាន់តែកើនឡើងបានជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់តម្រូវថាការធ្វើតេស្តត្រូវតែតម្រង់គោលដៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីសម្រេចបាន តុល្យភាពត្រឹមត្រូវរវាងការរក្សាបានការគ្រប់គ្រងលើការឆ្លងមេរោគ និងការការពារស្ថេរភាពនៃសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពទីកន្លែងធ្វើតេស្ត។

ការធ្វើតេស្តកំពុងកើតមានក្នុងចំណោមប្រជាជនអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាគ្មានរោគសញ្ញា (មិនមានរោគសញ្ញា) គឺមិនលើកទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាទេ។ យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើតេស្តនេះគឺអាចជាវិធីសាស្ត្ររកមិនឃើញមានឆ្លងមេរោគ ឬមិនមានប្រសិទ្ធភាពផ្នែកចំណាយ ដើម្បីកំណត់ការឆ្លងជំងឺ។ រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់ថាអាចមានតួនាទីមួយសម្រាប់ការធ្វើតេស្តលើការមិនចេញរោគសញ្ញានៅក្នុងបរិបទជាក់លាក់សម្រាប់គោលបំណងគ្រប់គ្រងជំងឺ និងគោលបំណងឃ្លាំមើល។ បរិបទទាំងនេះរួមមានការកំណត់ការផ្ទុះរាតត្បាត ប្រជាជនដែលមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងទៅតំបន់មានឧប្បត្តិហេតុទាប ប្រជាជនដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងការឆ្លង និងអ្នកដែលស្ថិតក្នុងការកំណត់ការឆ្លងមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលងាយរងគ្រោះទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ប្រសិនបើបានឆ្លង។

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបន្តណែនាំថាយុទ្ធសាស្ត្រនានាក្នុងការធ្វើតេស្តត្រូវរួមបញ្ចូលនូវកម្មវិធីពិនិត្យមើលកន្លែងធ្វើការសម្រាប់មនុស្សដែលមិនមានរោគសញ្ញា នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមាន ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលសាធារណៈ និងនាយកមន្ទីរពិសោធន៍ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីធានានូវវិធីសាស្ត្រសមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្ដីពីការធ្វើតេស្តលើការមិនចេញរោគដែលកំពុងកើតមាន សូមមើល គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាល

គំនិតខុស៖ កញ្ចប់ធ្វើតេស្តមិនត្រឹមត្រូវទេ

ការពិត៖ នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ការធ្វើតេស្តរក COVID-19 គឺត្រឹមត្រូវណាស់។ វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តទាំងអស់ដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានផ្ដល់សុពលភាពយ៉ាងទូលំទូលាយ។ វិធីសាស្ត្រទាំងនោះបន្តត្រូវបានតាមដានដោយហ្មត់ចត់ដោយរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងលើទំនិញទាក់ទងនឹងការព្យាបាល (TGA) និងតាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងចាំបាច់នៅក្នុងកម្មវិធីធានាគុណភាព ដែលត្រូវបាន បង្កើតឡើងជាក់លាក់សម្រាប់ SARS-CoV-2 (វីរុសដែលបណ្ដាលឱ្យមាន COVID-19)។

នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ការធ្វើតេស្តប្រតិកម្មជាខ្សែសង្វាក់ប៉ូលីមេរ៉ាសដែលមានមូលដ្ខាននៅមន្ទីរពិសោធន៍ (PCR) គឺជាការធ្វើតេស្តមានស្តង់ដារកម្រិតមាសត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរករោគសញ្ញានៃការឆ្លង SARS-CoV-2 ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក និងតម្រូវឱ្យមានការប្រមូលសំណាកផ្លូវដង្ហើមដើម្បីធ្វើតេស្ត។ ការធ្វើតេស្ត PCR មានភាពរសើបខ្លាំងណាស់ និងតាមដានរកបំណែកហ្សែន តូចបំផុតដែលមានជាក់លាក់ចំពោះ SARS-CoV-2 នៅក្នុងសំណាកផ្លូវដង្ហើម។

បច្ចេកវិទ្យាធ្វើតេស្តគឺថ្មីចំពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលតម្រូវឱ្យមានការវាយតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ដោយ TGA ដើម្បីធានានូវគុណភាព និងភាពជឿជាក់នៃលទ្ធផល និងអាចឱ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ ស្របច្បាប់របស់ខ្លួន។ សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការធ្វើតេស្តរក COVID-19 ណាដែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការចុះបញ្ជីអូស្ត្រាលីនៃទំនិញសម្រាប់ព្យាបាល សូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់ TGA នៅឯ៖ www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia

គំនិតខុស៖ វីរុសកូរ៉ូណាជាការបោកបញ្ឆោត

ការពិត៖ COVID-19 បណ្ដាលមកពីវីរុសកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2) ដែលជាផ្នែកនៃក្រុមគ្រួសារធំមួយនៃវីរុសនានាដែលនាំឱ្យមានការឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស និងសត្វ។ ការឆ្លងទាំងនេះអាចរួមមានចាប់ពីជំងឺគ្រុនរងារទូទៅ រហូតដល់ជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត។ COVID-19 ត្រូវបានឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សតាមដំណក់តូចៗ និងតាមរយៈផ្ទៃកខ្វក់នានា។

នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី មន្ទីរពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងជំងឺឆ្លងរដ្ឋវិចតូរីយ៉ា (VIDRL) នៅវិទ្យាស្ថាន Peter Doherty សម្រាប់ជំងឺឆ្លង និងភាពស៊ាំនឹងមេរោគ គឺជាមន្ទីរពិសោធន៍ទីមួយ នៅក្រៅប្រទេសចិន ប្រើដើម្បីដាក់ឱ្យនៅដោយឡែកពីគេនៃ SARS-CoV-2។ VIDRL បានចែករំលែកវីរុសដែលបានដាក់ឱ្យនៅដោយឡែកពីគេជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍អូស្ត្រាលីដទៃទៀត ជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក និងជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀត ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការបង្កើត ការធ្វើសុពលភាព និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការធ្វើតេស្តរករោគសញ្ញា COVID-19។

ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសំណាងដែលត្រូវបានជួយគាំទ្រដោយអ្នកជំនាញនៃបណ្ដាញមន្ទីរពិសោធន៍រោគសាស្ត្រសាធារណៈ និងឯកជន ដែលមានសមត្ថភាព និងមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសមស្របដើម្បីតាមដានរក និងបញ្ជាក់ SARS-CoV-2។ សមត្ថភាពនៃមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងនេះក្នុងពង្រីកសមត្ថភាពធ្វើតេស្ត មានសារៈសំខាន់ ចំពោះភាគជោគជ័យរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការធ្វើឱ្យខ្សែកោងក្លាយជារាបស្មើ និងជៀសសវាងអត្រាឆ្លងជំងឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង ដែលបានឃើញនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀត។ ព័ត៌មានអំពីចំនួនមនុស្សដែលមាន COVID-19 និងចំនួនអ្នកស្លាប់ពីជំងឺត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី និងនៅជុំវិញពិភពលោក។ ទិន្នន័យត្រូវបានបោះផ្សាយប្រចាំថ្ងៃដោយ ក្រសួងសុខាភិបាលអូស្ត្រាលី

គំនិតខុស៖ ម៉ាស់មិនមានប្រសិទ្ធភាព និង/ឬមិនមានសុវត្ថិភាព។

ការពិត៖ ម៉ាស់នៅពេលបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការប្រុងប្រ័ត្នដទៃទៀតដូចជា អនាម័យល្អ ការរក្សាគម្លាតរាងកាយ និងការស្នាក់នៅផ្ទះ និងធ្វើតេស្តនៅពេលមិនស្រួលខ្លួន ជួយធ្វើឱ្យយឺតដល់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19។

ដូចវីរុសផ្លូវដង្ហើមភាគច្រើនដែរ SARS-CoV-2 (វីរុសដែលបណ្ដាលឱ្យមាន COVID-19) គឺឆ្លងរាលដាលជាសំខាន់តាមរយៈដំណក់តូចៗដែលមានវីរុស ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេល មនុស្សដែលឆ្លងម្នាក់និយាយ ក្អក ឬកណ្ដាស់។ ការឆ្លងរាលដាលក៏អាចកើតឡើងតាមរយៈផ្ទៃកខ្វក់នានាផងដែរ។ ម៉ាស់អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សម្នាក់ដែលមានការឆ្លងវីរុសតាមផ្លូវដង្ហើម រួមមាន COVID-19 ដែលមាន ឬគ្មានរោគសញ្ញា ដើម្បីការពារអ្នកដទៃទៀតដោយកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃដំណាក់តូចៗតាមផ្លូវដង្ហើមដែលបានឆ្លង។ ម៉ាស់អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងបុគ្គលិកថែទាំ ដើម្បីការពារខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ នៅពេលពួកគេមិនអាចរក្សាគម្លាតរាងកាយពីមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើម រួមមាន COVID-19។

ការពាក់ម៉ាស់គ្រាន់តែជំហានមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើឱ្យយឺតដល់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ហើយវាមិនមែនជាការជំនួសឱ្យការប្រុងប្រយ័ត្នដទៃទៀតទេ។ ជាការសំខាន់ណាស់ត្រូវបន្តអនុវត្តអនាម័យដៃ និងអនាម័យផ្លូវដង្ហើមឱ្យបានល្អ រក្សាគម្លាតរាងកាយ ហើយត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះនៅពេលមិនស្រួលខ្លួន។

គ្មានភស្តុតាងណាដែលថាការពាក់ម៉ាស់មិនមានសុវត្ថិភាព ឬរឿងនោះវានាំឱ្យមានបញ្ហាដូចជាកង្វះអ៊ុកស៊ីសែននោះទេ។ អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពបានពាក់ម៉ាស់អស់រយៈពេលយូរ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ មិនមានបញ្ហាទាំងនេះទេ។

 

ការចូលទៅប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះជាប្រចាំដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានអំពីការវិវត្តន៍សំខាន់ៗនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំពោះ COVID-19

SBS ក៏មានព័ត៌មានជាច្រើនផងដែរស្ដីពី COVID-19 ជាភាសារបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចប្រើកម្មវិធីទូរសព្ទចល័ត និងការពង្រីកកម្មវិធីរុករុកតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបកប្រែព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ស្វែងរកព័ត៌មានណាមួយដែលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបន្ថែមជាភាសាអង់គ្លេស សូមចូលមើល www.australia.gov.au