សុខភាព

ព័ត៌មានសុខភាព

រោគសញ្ញានៃកូរ៉ូណារួមមាន៖

 • គ្រុន
 • ក្អក
 • ឈឺបំពង់ករ
 • នឿយហត់
 • ដកដង្ហើមខ្លី

ប្រសិនបើអ្នកឈឺ ហើយគិតថាអ្នកអាចមានកូរ៉ូណាវីរុស សូមស្វែងរកជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ។

អ្នកអាចហៅទៅកាន់ខ្សែទូរសព្ទជំនួយកូរ៉ូណាវីរុសថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ព័ត៌មាន។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេវាបកប្រែសរសេរ ឬបកប្រែផ្ទាល់មាត់ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 131 450

ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដូចជា ការពិបាកក្នុងការដកដង្ហើម សូមទូរសព្ទលេខ 000 សម្រាប់ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្របន្ទាន់។

គេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានព័ត៌មានជាច្រើនជាភាសានានា ក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីជួយប្រជាជនឱ្យស្នាក់នៅមានសុវត្ថិភាព និងកាត់បន្ថយហានិភ័យឱ្យបានជាអប្បបរមាដល់សហគមន៍។

ការធ្វើតេស្តរក និងការព្យបាល COVID-19

បើទោះបីជាអ្នកមិនមានទិដ្ឋាការ ឬមិនប្រាកដអំពីស្ថានភាពទិដ្ឋាការរបស់អ្នកក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែធ្វើតាមការណែនាំអំពីសុខភាពសាធារណៈ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន សូមស្វែងរកការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និងធ្វើតេស្តរក COVID-19។

រដ្ឋាភិបាលនៅតាមរដ្ឋ និងដែនដីនានាកំពុងផ្ដល់ជូនការធ្វើតេស្ត និងការព្យាបាល COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ស្នាក់នៅមានសុវត្ថិភាព

 • អនុវត្តអនាម័យល្អជានិច្ច ដោយលាងដៃរបស់អ្នករយៈពេល 20 វិនាទីជាមួយនឹងសាប៊ូ និងទឹក គ្របខ្ទប់ការក្អករបស់អ្នក ជៀសវាងប៉ះភ្នែក ច្រមុះ និងមាត់របស់អ្នក។
 • រក្សាចម្ងាយពេលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សក្នុងសង្គម ក្នុងចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់ 1.5 ម៉ែត្រ នៅពេលនៅក្រៅផ្ទះរបស់អ្នក។
 • ជៀសវាងការគោរពគ្នាដោយប្រើរាងកាយដូចជា ការចាប់ដៃ ការឱប និងការថើប។
 • ប្រើប្រាស់កាតបង់ប្រាក់ ជាជាងប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់។
 • ធ្វើដំណើរនៅពេលស្ងប់ស្ងាត់ និងជៀសវាងហ្វូងមនុស្ស។
 • ត្រៀមទទួលបានព័ត៌មានបានល្អ – ប្រើប្រាស់តែព៌ត៌មានផ្លូវការដែលទុកចិត្ត។ ទាញយកកម្មវិធីទូរសព្ទចល័តកូរ៉ូណាវីរុសអូស្ត្រាលី ជាវសេវាកម្ម WhatsApp កូរ៉ូណា អូស្ត្រាលី (Coronavirus Australia WhatsApp) និងចូលមើល www.australia.gov.au សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត។

ខ្សែទូរសព្ទជំនួយ COVID-19 សម្រាប់មនុស្សចាស់

ខ្សែទូរសព្ទជំនួយ COVID-19 សម្រាប់មនុស្សចាស់ផ្ដល់ព័ត៌មាន ជួយគាំទ្រ និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុចាស់។

មនុស្សចាស់មួយចំនួនងាយរងគ្រោះដោយសារ COVID-19 ប៉ុន្តែមានការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតិច ហើយត្រូវការដឹងអំពីរបៀបដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់កាលៈទេសៈរបស់ពួកគេ។ ខ្សែទូរសព្ទជំនួយ COVID-19 សម្រាប់មនុស្សចាស់ ផ្ដល់ព័ត៌មាន និងជំនួយ។

ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុចាស់ គ្រួសារ មិត្តភក្ដិ និងអ្នកថែទាំរបស់ពួកគេអាចទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃទៅលេខ FREECALL 1800 171 866 ប្រសិនបើពួកគេ៖

 • ចង់និយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់អំពីការរឹតត្បិតលើ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើពួកគេ
 • មានអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដែង ឬព្រួយបារម្ភអំពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ
 • ថែទាំអ្នកណាម្នាក់ និងត្រូវការព័ត៌មានមួយចំនួន ឬអ្នកណាម្នាក់ចង់និយាយជាមួយ
 • ត្រូវការជំនួយ ឬឱវាទអំពីការផ្លាស់ប្ដូរសេវាថែទាំមនុស្សចាស់ដែលពួកគេកំពុងទទួល
 • ត្រូវការជំនួយដើម្បីចូលប្រើប្រាស់សេវាថែទាំថ្មី ឬការផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗដូចជា ការទិញទំនិញ
 • មានការព្រួយបារម្ភអំពីខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ ព្រួយបារម្ភអំពីមិត្តភក្ដិ ឬសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅមានជំងឺវង្វេងស្មារតី
 • ចង់រៀបចំចាត់ចែងឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យសុខាមាលភាពតែមួយដង ឬជាប្រចាំសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ ឬសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀត។

ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុចាស់ សាច់ញាតិ អ្នកថែទាំ មិត្តភក្ដិ ឬអ្នកផ្ដល់ជំនួយរបស់ពួកគេអាច៖

 • ទូរសព្ទទៅលេខ 1800 171 866
 • 8.30 ព្រឹក – 6 ល្ងាច ម៉ោង AEST នៅថ្ងៃធ្វើការ
 • សម្រាប់ព័ត៌មាន ឬសេវាកម្មណាមួយដែលពួកគេអាចត្រូវការ។

ក្រដាសព័ត៌មាន