Bikarhnîna Zorê di Hindir Malê de

Demên dijwar rê nadin demeke dijwar di hindir malê de. Ger tu bi xwe, yan kesek ji nasên te, rastî bikarhanîna zorê yan neheqiyan têne, telefone 1800RESPECT bike li ser jimara 1800 732 732 bo şîretên bêpere û nehênî (confidential) û bo alîkariyê. Her demê heye, bo jinan û bo peyan. Alîkariya li ser înternêtê jî heye li http://www.1800respect.org.au/