ບັນດາທຸລະກິດ

ການຍືດເວລາ ຂອງ JobKeeper

ການຈ່າຍເງິນ JobKeeper ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຈະດຳເນີນໄປຈົນເຖິງວັນທີ 27 ເດືອນກັນຍາ 2020 ນັ້ນ, ຈະສືບຕໍ່ມີໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດທີ່ມີສິດ (ລວມທັງທຸລະກິດສ່ວນຕົວ) ແລະ ອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຈົນຮອດວັນທີ 28 ມີນາ 2021. 

ຖ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ເບິ່ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສັງ​ເຂບ ໃຫ້​ອີງ​ໃສ່ treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

ນະໂຍບາຍການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຮັກສາວຽກໄວ້ (Jobkeeper)

ການຈ່າຍເງິນJobkeeper ຂອງລັດຖະບານແມ່ນເງິນອຸດໜູນຊົ່ວຄາວ ສຳລັບທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກໂຣກໂຄໂຣນາໄວຣັສ (COVID-19).

ບັນດານາຍຈ້າງ, ຜູ້ຄ້າຂາຍຄົນດຽວ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ອື່ນໆ ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບສາມາດຍື່ນຂໍ ເພື່ອໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນ JobKeeper ສຳລັບພະນັກງານທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບຂອງພວກເຂົາ.   ATO ຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງໃນແຕ່ລະເດືອນທີ່ພວກເຂົາຄ້າງ.

ບັນດາທຸລະກິດສາມາດລົງທະບຽນ ສຳລັບການຈ່າຍເງິນ JobKeeper ໂດຍຜ່ານ ATO's Portal Business, ໃນບໍລິການອອນໄລນ໌ ATO ໂດຍໃຊ້ myGov ຖ້າທ່ານເປັນພໍ່ຄ້າຄົນດຽວ, ຫຼື ໂດຍຜ່ານຜູ້ເຮັດເລື້ອງພາສີທີ່ລົງທະບຽນ ຫຼື ຕົວແທນ BAS.


ສຳ ລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອູ້ມຊູ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ JobKeeper ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈາກ ATO ຈົ່ງ ເຂົ້າໄປທີ່ www.ato.gov.au/JobKeeper.  

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ໝູນ​ເງິນ​ສົດ​ເພື່ອ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ບິ​ລ​ແລະ​ເງິນ​ເດືອນ

ທຸລະກິດທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບແລະອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NFP) ທີ່ຈ້າງພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບປະລິມານກະແສເງິນສົດໃນລະຫວ່າງ $20,000 ເຖິງ $100,000 ໂດຍການຍື່ນໃບລາຍງານກິດຈະກຳຂອງພວກເຂົາຈົນເຖິງເດືອນ ຫລື ໄຕຣມາດຂອງເດືອນກັນຍາ 2020.

ຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມ:

​ກຸ່ມ​ນັກ​ຮຽນຝຶ​ກວຽກ​ແລະ​ກຸ່ມຝຶກ​ງານ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ມີ​ທັກ​ສະ​ຂອງອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລັຍ​ແລະ​ຊ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອນີ້​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຮັກ​ສາ​ກຸ່ມ​ນັກ​ຮຽນ​ຝຶກວຽກ​ແລະ​ພວ​ກ​ຝຶກ​ງານ​ໄວ້​ໃຫ້​ໄດ້ ໂດຍ​ການ​ຊ່ວຍ 50 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ເງິນ​ເດືອນ ເປັນ​ຈຳ​ນວນສູງ​ສຸດ​ຮອດ $21,000.

​​ທ່ານ​ສາ​ມາດເຂົ້າ​ໄປ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

ສິນ​ເຊື່ອແລະ​ເງິນ​ກູ້

ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ SME ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ແບບ​ໃໝ່ ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຂໍ​ຢືມ​ເງິນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຈາກແຫຼ່ງ​ທີ່​​ອອກ​​ເງິນກູ້​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອູ້ມ​ຊູ​ທ່ານ​ໃນ​ລະ​ຍະຫຼາຍໆ​ເດືອນ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈະຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ 50 ເປີ​ເຊັນ​ໃຫ້​ກັບ​ແຫຼ່ງ​ອອກ​ເງິນ​ກູ້ SME ສຳ​ລັບ​ເງິນ​ກູ້​​ໃໝ່ແບບບໍ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ມາ​ໃຊ້​ເປັນ​ເງິນ​ທຶນ​ໃນ​ການດຳ​ເນີນ​ກິດ​ຈະ​ການ.

ນອກນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍັງ​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ມີການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ຈາກພັນ​ທະ​ການ​ອອກ​ເງິນ​ກູ້​ທີ່​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ອອກ​ເງິນ​ກູ້​ທີ່​ອອກ​ບັດ​ສິນ​ເຊື່ອ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ດຳ​ເນີນທຸ​ລະ​ກິດ​ນ້ອຍ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.                                  

ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຫົກ​ເດືອນ​ແລະ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ກັບ​ການ​ອອກ​ສິນ​ເຊື່ອ​ໃດ​ໆ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ, ລວມ​ເຖິງ​ການ​ອອກ​ສິນ​ເຊື່ອ​ໃໝ່, ການ​ເພີ່ມວົງ​ເງິນ​ຈຳ​ກັດ​ສິນ​ເຊື່ອ​ແລະ​ການ​ປ່ຽນແປງ​ປະ​ເພດ​ແລະປັບ​ປ່ຽນ​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ສິນ​ເຊື່ອ.

ການ​ອູ້ມ​ຊູ​ຂົງ​ເຂດ​ແລະ​ຂະ​ແໜງ​ຕ່າງໆ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້ຮັກ​ສາ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ​ $1 ພັນ​ລ້ານ​ໄວ້​ຕ່າງ​ຫາກ​ເພື່ອ​ອູ້ມ​ຊູ​ບັນ​ດາ​ຊຸມ​ຊົນ, ຂົງ​ເຂດ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ​ທີ່​ຖືກກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໜັກ​ທີ່​ສຸດ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ. ເງິນ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ໄວ້​ໃຫ້​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ແລະ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ. ນອກ​ຈາກນີ້, ລັດ​ຖະ​ບານ​ກໍ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ການ​ບິນ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເປັນ​ຊຸດ​ລາຍ​ການ ​ເຖິງ $715 ລ້ານ.

ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ

ບໍ່​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ຊື້ເຄື່ອງອຸ​ປະ​ກອນ​ອັນ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ​ຫ້ອງ​ເກັບ​ເຄື່ອງ ຫຼື ຊື້​ລົດ​​ແທັກ​ເຕີ້​ມື​ສອງ, ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ເພີ່ມ​ແລະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ລົບ​ລ້າງມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 31 ທັນ​ວາ 2020.

ອັດ​ຕາ​ຕໍ່​າ​ສຸດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ທັນ​ທີ​ໄດ້​ຖືກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ $30,000 ເປັນ $150,000 ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ການ​ໝູນ​ວຽນ​ລາຍ​ປີ​ທັງ​ໝົດ​ນ້ອຍກວ່າ $500 ລ້ານ.

ການ​ຂໍຫຼຸດ​ຄ່າ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຊັບ​ສິນຕາມ​ລາ​ຄາ​ຊື້ຕອນ​ຕົ້ນໆ ກໍ​ຈະ​ມີ​ໄວ້​ໃຫ້​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ​ການ​ລົງ​ທຶນແບບ​ 15 ເດືອນ ​ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ລິ​ເລີ່ມ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ.

​ທ່ານ​ສາ​ມາດເຂົ້າ​ໄປ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

Instant asset write-off for eligible businesses

Backing business investment – accelerated depreciation

ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ້າງ​ລຸ່ມນີ້​ເຊັ່ນ​ກັນ: